Informācija presei
Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētki Aglonā 2018. gadā notiks no 12. līdz 15. augustam
Otrdien, 24. oktobrī, Ministru kabinets atzina Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkus Aglonā par valsts nozīmes pasākumu, kas notiks 2018. gadā no 12. līdz 15. augustam, kā arī apstiprināja pasākuma nodrošināšanas un drošības plānu. Kā jau katru gadu, atbildīgās institūcijas rūpēsies par sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības nodrošināšanu, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu organizēšanu nepieciešamības gadījumā, kā arī veiks citas darbības, lai ikviens svētku apmeklētājs justos droši un ērti. Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētku organizēšanai un drošības nodrošināšanai 2018. gadā valsts budžetā ir atvēlēti 161 909 eiro, kas ir  iekļauti atbildīgajām iestādēm jau piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Ministru kabineta rīkojuma projektu izstrādāja Tieslietu ministrija sadarbībā ar Rīcības komitejā pārstāvētajām iestādēm un Romas Katoļu baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēzi. Plašāka informācija par veicamajiem pasākumiem Aglonas svētku norises nodrošināšanai pieejama Ministru kabineta mājaslapā.   Papildu informācija: Valsts nozīmes pasākumu norises koordinēšanai svētvietā Ministru kabinets izveido rīcības komiteju, kuru materiāltehniski nodrošina Tieslietu ministrija. Rīcības komiteja izvērtē priekšlikumus to svētvietā paredzēto pasākumu plānu nākamajam gadam, kuri varētu būt valsts nozīmes pasākumi, kā ari draudzes iesniegto tāmi, budžeta pieprasījuma pamatotību un priekšlikumus par pasākumiem, kurus finansē no valsts budžeta līdzekļiem un plānu. Tieslietu ministrija līdz kārtējā gada 1. jūnijam iesniedz priekšlikumus Ministru kabineta, par atsevišķu pasākumu noteikšanu par valsts nozīmes pasākumiem, finansējuma apmēru ministrijām apstiprināto valsts budžeta bāzes izdevumu ietvaros.  Kā liecina Aglonas novada domes mājas lapā esošā informācija, 2017. gadā Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkus apmeklēja ap 100 000 cilvēku. Saskaņā ar reliģiskās organizācijas “Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijas” publiski sniegto informāciju Latvijā ir aptuveni 500 000 katoļu konfesijas piekritēju.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv