Informācija presei
Ceturtdien, 29.martā, valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā, kas paredz pārņemt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par cilvēku tirdzniecības novēršanu, apkarošanu un cietušo aizsardzību. Direktīvas pārņemšanas termiņš ir 2013.gada 6.aprīlis. Izmaiņas noteiks vienotus aizsardzības minimālos standartus gan pieaugušajiem, gan bērniem un atsevišķus prevencijas pasākumus, lai efektīvāk varētu cīnīties pret cilvēku tirdzniecību Eiropas Savienībā. „Grozījumi Krimināllikumā paredz noteikt garāku noilguma termiņu smagiem vai sevišķi smagiem noziegumiem pret nepilngadīgas personas tikumību un dzimumneaizskaramību. Tie būs divdesmit gadi no iepriekšminētā nozieguma izdarīšanas dienas. Šādu termiņu uzskata par pietiekami ilgu, lai persona izlemtu, vai viņa vēlas ziņot par noziegumu tiesību aizsardzības iestādēm,” izstrādātos grozījumus raksturo tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš. Tāpat izmaiņas paredz iespēju atbrīvot no kriminālatbildības cilvēku tirdzniecībā cietušo, ja persona ir piespiesta izdarīt noziedzīgo nodarījumu. „Minētā regulējuma mērķis ir aizsargāt cietušo personu cilvēktiesības, nepieļaut viņu atkārtotu pakļaušanu noziedzīgiem nodarījumiem, kā arī mudināt iesaistīties kriminālprocesā kā lieciniekiem pret nodarījumu izdarītājiem,” uzsver tieslietu ministrs. Grozījumi Kriminālprocesa likumā noteiks, ka nepilngadīgos, kas cietuši cilvēku tirdzniecībā, vajadzības gadījumā varēs pratināt, piemēram, ar videokonferences vai psihologa starpniecību. Grozījumi izstrādāti Tieslietu ministrijā īpaši izveidotajā darba grupā, kurā piedalījās pārstāvji no Prokuratūras, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Labklājības ministrijas, Rīgas apgabaltiesas, Latvijas zvērinātu advokātu padomes, Juridiskās palīdzības administrācijas, biedrības „Patvērums „Droša Māja””, Resursu centra sievietēm „Marta”. Iepriekš minētās darba grupas sagatavotie grozījumi izskatīti un atbalstīti arī Tieslietu ministrijas pastāvīgajās Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma darba grupās. Grozījumi likumos vēl jāatbalsta valdībai un jāpieņem Saeimā. Grozījumu projektus var lasīt Ministru kabineta mājas lapā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice[at]tm.gov.lv   Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv Twitter: @Tieslietas