Disciplinārlietu komisija nolēma izteikt zvērinātam tiesu izpildītājam piezīmi
Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija 2017. gada 21.jūnija sēdē izskatīja Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes ierosināto disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju par Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes apstiprinātās metodikas neievērošanu. Disciplinārlietu komisija pieņēma lēmumu, kurā konstatēts, ka zvērināts tiesu izpildītājs, sastādīdams aktus par fakta fiksēšanu, tajos paša redzēto aizstājis ar secinājumiem, ko zvērināts tiesu izpildītājs, veicot fakta fiksēšanu, nav tiesīgs darīt. Izvērtējot konstatētos apstākļus, zvērināta tiesu izpildītāja paskaidrojumus, konstatētā disciplinārpārkāpuma raksturu un būtību, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, disciplinārlietu komisija nolēma izteikt zvērinātam tiesu izpildītājam piezīmi.