Informācija presei
Disciplinārlietu komisija zvērinātai tiesu izpildītājai piemēro naudas sodu
Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija (komisija) 2014.gada 12.augusta sēdē izskatīja divas Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes šā gada 24.jūlijā ierosinātās disciplinārlietas pret zvērinātiem tiesu izpildītājiem par to, ka zvērināti tiesu izpildītāji noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nav nomaksājuši nodokļus. Vienā no lietām piemērots naudas sods. Minētajā sēdē komisija konstatēja, ka viena zvērināta tiesu izpildītāja ilgstoši apzināti nav maksājusi nodokļus, turklāt atzīstoties, ka daļu valsts budžetā iemaksājamo līdzekļu izmantojusi savām personīgajām vajadzībām, kā rezultātā izveidojies ievērojams nodokļu parāds. Tādējādi zvērināta tiesu izpildītāja pārkāpusi Zvērinātu tiesu izpildītāju kodeksa 10. punktu, kas paredz, ka zvērinātam tiesu izpildītājam kā profesionālajā darbībā, tā arī privātajā dzīvē jāatturas no tādas uzvedības vai rīcības, kas var apkaunot viņa profesiju, izsaukt šaubas par viņa cieņu, godīgumu un taisnīgumu. Ņemot vērā minēto pārkāpumu, komisija, uzskatot, ka zvērinātam tiesu izpildītājam, ir nepieļaujami pašam būt nodokļu parādniekam, izvērtēja iespēju ierosināt tieslietu ministram zvērināta tiesu izpildītāju atcelt no amata. Tomēr, ņemot vērā zvērinātas tiesu izpildītājas vainas atzīšanu komisijas sēdē, sniegtos paskaidrojumus un apņemšanos sakārtot savas nodokļu parādsaistības, komisija nolēma zvērinātai tiesu izpildītājai kā disciplinārsodu piemērot naudas sodu 1430 euro apmērā. Naudas sods maksimālajā apmērā piemērots, ņemot vērā pieļautā pārkāpuma raksturu un smagumu, vienlaicīgi dodot tiesu izpildītājai laiku un iespēju novērst izveidojušos parādu pret valsti. Naudas sods tiesu izpildītājai jāsamaksā trīs mēnešu laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas. Ja šajā termiņā tiesu izpildītāja nenomaksās minēto naudas sodu, tieslietu ministrs var lemt par tiesu izpildītāja atcelšanu no amata. Otrā lietā komisija pieņēma lēmumu izbeigt disciplinārlietu.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv