Ceturtdien, 27. Augustā, Tieslietu ministrijā (turpmāk – TM) notika diskusija „Finanšu instrumentu tiesiskā regulējuma problēmjautājumi”. Uz diskusiju tika aicināti valsts pārvaldes iestāžu attiecīgās nozares eksperti, praktizējoši juristi un tiesību zinātņu eksperti, lai piedalītos pētījuma „Juridiskās problēmas finanšu instrumentu tiesiskajā regulējumā: Komerclikuma, Finanšu instrumentu tirgus likuma, Vekseļu likuma un Čeku likuma regulējuma savstarpējā atbilstība un atbilstība Eiropas Savienības komerctiesību un finanšu instrumentu tiesību aktiem” prezentācijā. Pētījumu pēc TM pasūtījuma veica Zvērinātu advokātu birojs „Raidla, Lejiņš & Norcous” un tā mērķis bija pievērst uzmanību problēmām, kas saistītas ar padziļinātu Komerclikuma analīzi un savstarpējo atbilstību Finanšu instrumentu tirgus likuma regulējumam, novēršamajām tiesiskajām nepilnībām attiecībā uz tiesību subjektiem un to tiesisko statusu finanšu instrumentu izlaišanas un apgrozības jautājumos, kā arī problēmām saistībā ar finanšu instrumentu veidiem, kas pakļauti minētajam regulējumam. Tāpat pētījums aktualizē Vekseļu likuma un Čeku likuma regulējuma modernizāciju un ietvertās terminoloģijas saskaņošanu ar citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Diskusijas dalībnieki vienprātīgi atzina, ka  finanšu instrumentu tiesiskā regulējuma normu piemērošanā ir saskatāmas šādas galvenās problēmas: *) akcionāru pirmtiesības kā ierobežojums brīva kapitāla kustībai attiecībā uz jaunu akciju emitēšanu un piedāvāšanu publiskajā tirgū, regulējuma neesamība attiecībā uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību konvertējamo obligāciju emisiju; *) tiesiskā neskaidrība, vai personālsabiedrība var būt par pārvedamu vērtspapīru emitentu; *) komercķīlas realizācijas problemātika uzņēmuma pārejas gadījumā. Eksperti papildus pētījumam vērsa uzmanību arī tādu jautājumu kā ieguldījumu pakalpojumu regulējuma problemātikai un publisko akciju sabiedrību akcionāru sarakstu veidošana. TM arī nākotnē paredzama sadarbība ar attiecīgās nozares ekspertiem, lai uzsāktu darbu nu jau pie konkrētu Komerclikuma grozījumu izstrādes atbilstoši diskusijas laikā identificētajām problēmām un gūtajiem secinājumiem. Ar pētījumu ir iespējams iepazīties TM mājas lapā, sadaļā „Informatīvie materiāli”, „Pētījumi”. Saite pieejama šeit. Foto no diskusijas – galerijā.