Šodien, 2. aprīlī, notika otrā sanāksme darba grupai, kuras uzdevums ir  izstrādāt Valsts oficiālo elektronisko publikāciju pieejamības veicināšanas koncepcijas projektu. Sanāksmē piedalījās Tieslietu ministrijas, Uzņēmumu reģistra, VSIA „Latvijas Vēstnesis”, Valsts kancelejas un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji. Koncepcijas mērķis ir rast risinājumus oficiālās elektroniskās publikācijas ieviešanai un noteikt nepieciešamo oficiālās publikācijas apjomu. Latvijas Republikas Satversmes 90. pants nosaka, ka „ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības” un šīs pants ietver valsts pienākumu to nodrošināt. Pašlaik oficiālo publikāciju Latvijā nodrošina oficiālais laikraksts „Latvijas Vēstnesis” un izdevums „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”. Taču papīra formas pielietojums un pieejamība ir ierobežota un tā izdošana ir resursu un laika ietilpīga. Turklāt normatīvajos aktos noteikta ne tikai normatīvo aktu oficiālās publikācijas nepieciešamība, bet paredzēta arī citas valsts informācijas – sludinājumu, tiesas spriedumu – oficiāla publicēšana. Tā kā oficiālās publikācijas nodrošināšana ir valsts pienākums, arī institūcijai, kas nodrošina oficiālo publikāciju, jābūt valsts institūcijai. Pašlaik normatīvie akti skaidri nenosaka, kādu informāciju nepieciešams publicēt, piešķirot tai oficiālās publikācijas statusu. Tāpat nav arī noteikta kārtība, kādā oficiāla informācija tiek iesniegta publicēšanai. Pēc koncepcijas apstiprināšanas valdībā plānots izstrādāt likumprojektu, kurā šie jautājumi tiks regulēti. Plānots risināt jautājumu arī par valsts oficiālo publikāciju interneta vietni, kur šī informācija – normatīvie akti, sludinājumi u.c. – būs pieejama ikvienam. Šodien darba grupas pārstāvji izskatīja koncepcijā atspoguļojamās pamatproblēmas, diskutēja par dažādiem iespējamajiem to risinājuma variantiem, kā arī vienojās tuvāko nedēļu laikā izstrādāt un izskatīt koncepcijas projektu, lai drīzumā to iesniegtu izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē. Saskaņā ar šā gada janvārī valdībā apstiprināto Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu koncepcijas projekts jāiesniedz izskatīšanai  Ministru kabinetā līdz šā gada 1. maijam. Arī deklarācija par V. Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību paredz virkni uzdevumu valsts informācijas pieejamības nodrošināšanā un administratīvā sloga samazināšanā publiskajā sektorā. Deklarācijā noteikts, ka valdība apņemas izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus, lai virzītos uz oficiālas elektroniskās publikācijas ieviešanu. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv