Dokumentu aprite ES būs vienkāršāka
2015.gada 3. un 4.decembrī tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs piedalījās Eiropas Savienības (ES) tieslietu un iekšlietu ministru padomē Briselē. ES tieslietu ministri apstiprināja Publisko dokumentu regulu, diskutēja par Eiropas prokuratūras izveidi, laulāto un partneru mantisko attiecību regulējumu pārrobežu laulības šķiršanas lietās, kā arī apmainījās ar viedokļiem par naida runas novēršanu internetā. ES tieslietu ministri panāca politisko vienošanos par Publisko dokumentu regulas tekstu. Regulas ieviešana vienkāršos noteiktu dokumentu apriti ES. Publisko dokumentu regula atceļ legalizācijas (apostille) prasību vairākiem publiskajiem dokumentiem, piemēram, dzimšanas, miršanas un laulības apliecības, kā arī vienkāršo to kopiju un tulkojumu pieņemšanas kārtību. Regulas pieņemšana samazinās birokrātiju un administratīvo slogu un veicinās ES pilsoņu un uzņēmumu brīvu pārvietošanos, risinot dažādus jautājumus citu ES dalībvalstu iestādēs (piemēram, Latvijas pilsonim, uzrādot dzimšanas apliecību Francijā, nevajadzēs apostille apstiprinājumu). Padome daļēji vienojās par Eiropas prokuratūras izveides regulu, kas nozīmē, ka darbs pie turpmākās regulas virzības turpināsies. Jau Latvijas prezidentūras laikā tika panākts progress šīs regulas virzībā – tieslietu ministri bija vienojušies par jautājumiem, kas paredz biroja struktūru, vadītāju apstiprināšanu un darbības pamatprincipus. Eiropas prokuratūras izveides mērķis ir ES līmeņa izmeklēšanas iestādes izveidošana noziedzīgu nodarījumu, kas skar ES finanšu intereses, izmeklēšanā. Pašlaik šāda veida noziedzīgi nodarījumi netiek pietiekami efektīvi izmeklēti, un par to atbildīgas ir tieši dalībvalstu tiesībsargājošās iestādes. Tieslietu ministri secināja, ka nepieciešams izveidot vienotu pieeju visā ES, nodrošinot elektroniskās saziņas datu (telekomunikāciju dati: mobilie tālruņi, interneta dati u.c.) uzglabāšanu un pieejamību tiesībsargājošajām iestādēm, lai jau laicīgi novērstu iespējamos teroraktus. Darbu pie vienota ES regulējuma varētu uzsākt 2016.gada otrajā pusē. Ministriem neizdevās panākt vienprātību, lai pieņemtu laulāto un partneru mantisko attiecību regulu, kuras mērķis ir izveidot vienotu tiesisko regulējumu pārrobežu laulību šķiršanas lietās.  Līdz ar to ES tuvākajā nākotnē turpināsies darbs, lai pēc iespējas vairāk dalībvalstu tiesību sistēmās tiktu samazinātas praktiskās un juridiskās problēmas, kas rodas dažādu nacionālo atšķirību dēļ tiesu nolēmumu atzīšanā un izpildē mantisko attiecību lietās saistībā ar laulības šķiršanu.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv