Informācija presei
Drīzumā stāsies spēkā bargāki kriminālsodi pedofiliem
Ceturtdien, 12.novembrī, Saeima trešajā galīgajā lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā, pilnveidojot krimināltiesisko regulējumu dzimumnoziegumu jomā.
Kā norāda tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs: “Vēlos izteikt pateicību Saeimas deputātiem, kas atbalstīja izmaiņas bērnu aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret dzimumneaizskaramību. Taču tas ir tikai viens solis pretim sistēmas pilnveidošanai, jo darbs tiek turpināts. Pavisam nesen Noziedzības novēršanas padomes sēdē ar iesaistītajām institūcijām un ministriem vienojāmies par sadarbības uzlabošanu starp iestādēm un nepieciešamajām darbinieku apmācībām. Bērnu aizsardzības nodrošināšanā nepieciešama kompleksa pieeja, kur nepieciešama laba sadarbība.”
Grozījumi Krimināllikumā paredz līdz pieciem gadiem (pašlaik tas ir no viena līdz trim gadiem) pagarināt probācijas uzraudzības piemērošanas termiņu dzimumnoziedziniekiem. Grozījumi paredz probācijas uzraudzību piemērot kā obligātu papildsodu par visiem noziedzīgiem nodarījumiem pret nepilngadīgo dzimumneaizskaramību. Savukārt noziegumus, kas līdz šim tika klasificēti kā mazāk smagi noziegumi līdz ar grozījumu izdarīšanu paredzēts klasificēt kā smagus, tādējādi neziņošana arī par šiem noziegumiem būs krimināli sodāma. Grozījumi Krimināllikumā arī noteic, ka gadījumos, kad noziedzīgs nodarījums vērsts pret nepilngadīgas personas dzimumneaizskaramību, kriminālatbildības noilguma termiņu aprēķinās no dienas, kad cietusī persona sasniegusi 18 gadu vecumu, proti, 20 gadi no dienas, kad cietusī persona sasniegusi 18 gadu vecumu, ja noziegums bijis vērsts pret nepilngadīgas personas tikumību un dzimumneaizskaramību vai 30 gadi no dienas, kad cietusī persona sasniegusi 18 gadu vecumu, ja izdarīts noziegums, par kuru var piespriest mūža ieslodzījumu. Grozījumi Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad tos izsludinās Valsts prezidents, kuram lēmums jāpieņem ne agrāk kā 10 un ne vēlāk kā 21 dienu pēc šodienas balsojuma Saeimā.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv