Informācija presei
DVI direktora amatam tieslietu ministrs virza konkursā visaugstāko vērtējumu ieguvušo Daigu Avdejanovu
Iecelšanai Datu valsts inspekcijas (DVI) direktora amatā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs virza Daigu Avdejanovu, kas ieguvusi visaugstāko vērtējumu no astoņiem pretendentiem atklātā konkursā. Ministru kabineta rīkojuma projekts tiks izskatīts Ministru kabineta 5.aprīļa sēdē. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu DVI direktoru amatā ieceļ Ministru kabinets pēc tieslietu ministra priekšlikuma. Tieslietu ministrs atzīst, ka, veicot kopš 4.janvāra arī DVI direktora pienākumus, D.Avdejanova apliecinājusi savu piemērotību šim amatam un spēju īstenot savu profesionālo potenciālu. Tieslietu ministrs uzsver, ka jaunajam DVI vadītajam vajadzēs pilnveidot un attīstīt saziņu ar sabiedrību, aktīvi piedalīties jaunā Datu aizsardzības likuma izstrādē un nodrošināt iestādes darbības attīstību saistībā ar vienas pieturas aģentūras izveidi jaunās Datu aizsardzības regulas un direktīvas ieviešanā. Šādu lēmumu par pārliecinošākā un zinošākā pretendenta virzīšanu apstiprināšanai DVI direktora amatā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pieņēmis pēc atsevišķi notikušām sarunām ar diviem kandidātiem uz DVI direktora amatu, lai iepazītos ar viņu redzējumu par veicamajiem darbiem, inspekcijas prioritātēm un attīstību.   Papildu informācija: DVI direktora amata pretendentei D.Avdejanovai ir profesionālais maģistra grāds ekonomikā un ilggadēja pieredze vadošā amatā valsts pārvaldē, strādājot Valsts ieņēmumu dienestā un Tieslietu ministrijā. Kopš 4.janvāra viņa pilda DVI direktora pienākumus. DVI direktora amata pretendentu vērtēšanas komisija virzīja izskatīšanai tieslietu ministram divus atbilstošākos kandidātus, kuri vislabāk atbilda DVI direktora amatam izvirzītajām prasībām, izturēja visas trīs konkursa kārtas un kurus pēc kompetenču novērtēšanas pārbaudīja vēl arī komisijas piesaistīta neatkarīga autoritatīva kompānija. Pretendentu vērtēšanas komisijā ir iekļauti Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas pārstāvji, vērtēšanā procesā novērotāja statusā piedalījās arī Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija.     Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.