Dzintars Rasnačs ar arodbiedrībām apspriež tieslietu nozares darbinieku atalgojuma jautājumus
Trešdien, 31.augustā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs tikās ar vairākām tieslietu nozarē strādājošo intereses pārstāvošajām arodbiedrībām, lai izvērtētu līdzšinējo sadarbību un informētu par paveikto tieslietu nozares darbinieku atalgojuma problēmas risināšanā. Tikšanās laikā ar arodbiedrību pārstāvjiem tika apspriesti atalgojuma un sociālo garantiju jautājumi, kas skar nodarbinātos tiesu varas institūcijās, kā arī probācijas un ieslodzījuma vietu sistēmā – kopumā gandrīz 5000 personas. Pēc sarunām ar arodbiedrību pārstāvjiem tieslietu ministrs uzsvēra, ka, pateicoties ciešai sadarbībai ar arodbiedrībām, sarunu ceļā ir iespējams konstruktīvi un mērķtiecīgi risināt darba samaksas un sociālo garantiju jautājumus. Sarunā ar Latvijas tiesu sistēmas un tiesību aizsardzības iestāžu darbinieku arodbiedrības vadītāju Ēriku Pūli un Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāju Daigu Vilsoni tieslietu ministrs informēja par piešķirtajiem finanšu līdzekļiem tiesu un prokuratūras iestādēs strādājošo darbinieku atalgojuma palielināšanai, kā arī turpmāko rīcību atlīdzības sistēmas pilnveidošanā. Vienlaikus tika sniegta informācija par Tieslietu ministrijas īstenotajiem pasākumiem, lai veicinātu tiesnešu un tiesu darbinieku profesionālo izaugsmi un nodrošinātu viņiem paredzētās apmācību programmas. Lai stiprinātu tiesu varas efektivitāti, abas puses apsprieda arī tiesnešu amata kandidātu atlases kārtību un tās pilnveidošanas iespējas. Tiekoties ar tieslietu ministru, Latvijas Probācijas darbinieku arodbiedrības pārstāvji atzinīgi novērtēja paredzēto atalgojuma palielināšanu probācijas dienesta darbiniekiem. Atbilstoši piešķirtajiem līdzekļiem 0,8 milj. eiro apmērā Valsts probācijas dienestā nodarbināto atlīdzības pieaugums tiek plānots 10 procentu apmērā. Kā atzina Dzintars Rasnačs, ciešā sadarbībā ar arodbiedrību vēl būs jārisina sociālo garantiju jautājums. Tikšanā laikā ar Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības un Latvijas Apvienotās policistu arodbiedrības pārstāvjiem tieslietu ministrs sniedza informāciju par piešķirto papildu finansējumu 4,2 milj. eiro apmērā, lai pabeigtu jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. Vienlaikus arodbiedrību pārstāvji tika informēti par finansējuma piešķiršanu kompensāciju izmaksai, tostarp IeVP amatpersonām, saistībā ar Augstākās tiesas spriedumu par virsstundu darba samaksu un piemaksu par nakts darbu laikposmā no 2014.gada 16.jūnija līdz 2016.gada 15.jūnijam. Šobrīd Tieslietu ministrija apkopo informāciju par katrai amatpersonai faktiski kompensējamo nostrādāto virsstundu skaitu un aprēķina kompensāciju izmaksu veikšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus. “Šis ir soli pa solim risināms jautājums saprātīgos termiņos,” uzsvēra tieslietu ministrs. Sarunās piedalījās arī IeVP priekšniece Ilona Spure, Valsts probācijas dienesta priekšnieks Mihails Papsujevičs un Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics, lai arodbiedrību pārstāvjiem sniegtu aktuālo informāciju par reformām tieslietu nozarē.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.