Dzintars Rasnačs ar Izraēlas vēstnieci Latvijā Lironu Bar-Sadē pārrunā drošības jautājumus
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs iepazīšanās vizītē tikās ar jauno Izraēlas vēstnieci Latvijā Lironu Bar-Sadē (Lironne Bar-Sadeh), kura tika akreditēta š.g. 11. augustā. Ministrs vēstnieci informēja par aktuālo ebreju īpašumu restitūcijas jautājumā, kā arī sniedza īsu atskatu uz ebreju īpašumu atgriešanu 90. gadu pirmajā pusē. Vēstniece informēja, ka savas darbības laikā jo īpaši paredzējusi stiprināt Izraēlas un Latvijas sadarbību ekonomikas un kultūras jomās, bet vēlas attīstīt arī abu valstu sadarbību tieslietu jomā. Attiecībā uz Latvijas pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD) ministrs atzīmēja, ka atzinīgi novērtētu Izraēlas kā OECD pilntiesīgas dalībvalsts atbalstu Latvijai tās pievienošanās organizācijai noslēguma fāzē. Izraēlas vēstniece apstiprināja gatavību atbalstīt Latviju un, ja nepieciešams, dalīties pieredzē šajā jautājumā. Ministrs ar vēstnieci pārrunāja arī drošības izaicinājumus šī brīža ģeopolitiskajā situācijā. Ministrs un vēstniece bija vienisprātis, ka nepieciešama informatīvās telpas aizsardzība, un vienojās par pieredzes apmaiņu arī par šo jautājumu. Vizītes noslēgumā ministrs un vēstniece vienojās par ciešāku Latvijas un Izraēlas sadarbību tieslietu jomā nākotnē.