Informācija presei
Dzintars Rasnačs: Eiropas kopīgais pienākums atjaunot vēsturisko taisnīgumu
Otrdien, 23.augustā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs Bratislavā piedalījās ES dalībvalstu ministru konferencē, kas bija veltīta Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres dienai. Savā uzrunā konferences dalībniekiem tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzina, ka pirms 77 gadiem tika noslēgts Molotova-Ribentropa pakts – faktiski divi totalitārie režīmi noslēdza noziedzīgu paktu, ar kura sekām mēs joprojām saskaramies šodien. Runājot par Latviju, Dzintars Rasnačs atzīmēja: “1938.gadā Latvija bija desmitajā vietā Eiropā, salīdzinot iekšzemes kopproduktu uz vienu iedzīvotāju. Piecdesmit okupācijas gados Latvija savā attīstībā tika ievērojami atsviesta atpakaļ”. Tieslietu ministrs uzsvēra, ka Krievijas Federācija kā PSRS tiesību un pienākumu mantiniece ir atbildīga par Latvijā izdarītajiem noziegumiem pret cilvēci un zaudējumiem. Latvijai ir tiesības un pienākums saskaņā ar starptautisko tiesību normām pieprasīt atlīdzināt Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem PSRS totalitārā komunistiskās okupācijas režīma radītos zaudējumus. ES dalībvalstu pārstāvji tika informēti par 2005.gadā Latvijas parlamenta pieņemto deklarāciju “Par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu” un tā uzdevumu valdībai uzturēt prasības pret Krievijas Federāciju par okupācijas rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. Dzintars Rasnačs iepazīstināja ar Ministru kabineta izveidotās komisijas uzdevumiem un Tieslietu ministrijas lomu šajā procesā. Turklāt 2015.gadā visu trīs Baltijas valstu tieslietu ministri pieņēma kopīgu deklarāciju, paziņojot, ka “ir pienācis laiks sakārtot attiecības ar pagātni un zinātniski pamatoti veikt zaudējumu aprēķinus, ko ir radījis PSRS totalitārais komunistiskais okupācijas režīms.” Kā savā runā norādīja tieslietu ministrs: “Šis darbs būs sekmīgs tikai tad, ja trīs Baltijas valstis un visa Eiropa apvienos savus pūliņus. Mēs esam gatavi dalīties savā pieredzē. Tas ir mūsu kopīgais pienākums atjaunot vēsturisko taisnīgumu, kas reiz tika pārtraukts okupācijas režīma rezultātā.”   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv