Dzintars Rasnačs: kriminālatbildība par sporta spēļu sarunāšanu atvieglos darbu izmeklēšanas iestādēm
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pauž gandarījumu par Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas lēmumu iesniegt Saeimā Tieslietu ministrijas kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju sagatavotos grozījumus Krimināllikumā un Sporta likumā, kas paredz kriminālatbildību par manipulācijām ar sporta sacensībām. “Šodienas sēde Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā pierāda, ka mums ir kopējs mērķis, proti, izskaust sporta spēļu sarunāšanu. To pierāda arī vienprātīgs komisijas locekļu atbalsts grozījumiem Sporta likumā un Krimināllikumā. Ceru, ka jau ar nākamā gada 1. janvāri grozījumi būs stājušies spēkā un gadījumos, kad tas būs nepieciešams, izmeklēšanas iestādēm būs vieglāk strādāt.” Kā jau ziņots, sportam komercializējoties, attīstās arī veidi, kā sarunāt rezultātus un sacensību gaitu, lai gūtu materiālu vai cita veida labumu. Manipulācijas ne tikai grauj tādas vērtības kā godīgums un noteikumu ievērošana, bet arī samazina sabiedrības interesi par sacensību apmeklēšanu klātienē vai ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, kā arī interesi par sportu kopumā. Tāpēc izstrādāti grozījumi Krimināllikumā un Sporta likumā, lai ieviestu kriminālatbildību par sporta spēļu sarunāšanu. Krimināllikumā paredzēts jauns pants „Manipulācijas ar sporta sacensībām”. Savukārt, Sporta likumā definēts manipulāciju jēdziens, kā arī noteikts iesaistīto personu pienākums īstenot visas darbības, lai novērstu manipulācijas. Tāpat noteikts, ka par sacensībām atzīstami tikai pasākumi labāko sportistu vai komandu noteikšanai, kuri noris atbilstoši sacensību organizatora apstiprinātam sacensību nolikumam. Līdz ar ko, piemēram, skolas organizētas sacensības neatbildīs šai kategorijai.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv