Dzintars Rasnačs: Latvija ir gatava apliecināt atbilstību augstajiem OECD pretkorupcijas standartiem
Ceturtdien, 10. martā, Saeima galīgajā lasījumā pieņēma Krimināllikuma grozījumus un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma grozījumus, paredzot virkni būtisku izmaiņu, lai izpildītu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendācijas korupcijas apkarošanas jomā.  Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzinīgi vērtē Tieslietu ministrijas sadarbību ar Saeimas deputātiem OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas (Pretkukuļošanas darba grupa) izvirzīto rekomendāciju izpildē. Ministrs pauž gandarījumu par galīgajā lasījumā pieņemtajiem grozījumiem Krimināllikumā un Korupcijas novēršanas un apkarošanas likumā, uzsverot nozīmīgus jaunievedumus: “Tieslietu ministrijas izstrādātie grozījumi Krimināllikumā būtiski paplašina kukuļošanas jēdzienu. Turpmāk pie kriminālatbildības personu varēs saukt ne vien par kukuļa došanu vai piedāvāšanu, bet arī par rīcību, kad pēc amatpersonas pieprasījuma persona piekrīt un apsola dot kukuli. Esam veikuši apjomīgu darbu, lai Latvija varētu apliecināt savu gatavību uzņemšanai OECD.” Jau 17. martā Parīzē Latvijas delegācija tieslietu ministra Dzintara Rasnača vadībā piedalīsies OECD Pretkukuļošanas darba grupas plenārsēdē, kur sniegs ziņojumu par sasniegto progresu, lai darba grupas dalībvalstis varētu lemt jautājumu par Latvijas gatavību pievienoties OECD. Tieslietu ministrs uzsver: “Latvija ir veiksmīgi pabeigusi darbu tai izvirzīto rekomendāciju izpildē pretkorupcijas jomā, nodrošinot atbilstību OECD Konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos standartiem”. Savukārt 16. martā Dzintars Rasnačs piedalīsies OECD rīkotajā starptautiskajā ministru konferencē par nākotnes izaicinājumiem un sadarbību cīņā ar korupciju starptautiskos biznesa darījumos. Latvijas iestāšanās sarunu noslēgumā šīs darba grupas pozitīvs viedoklis veidos pamatu lēmumam par Latvijas uzaicināšanu kļūt par OECD dalībvalsti. Papildu informācija: 2013. gada 3. oktobrī Latvija kļuva par pilntiesīgu OECD Pretkukuļošanas darba grupas dalībvalsti un tika uzaicināta pievienoties OECD Konvencijai par kukuļdošanas ārvalstu amatpersonām apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos. Latvija ratificēja (apstiprināja) Konvenciju 2014. gada 21. martā un tā stājās spēkā 2014. gada 30. maijā. Tieslietu ministrija ir atbildīgā institūcija par Latvijas interešu pārstāvēšanu OECD Pretkukuļošanas darba grupā. Šajā jomā Latvijas izvērtējums tiek dalīts divās fāzēs – 1. fāzē (likumdošana) un 2. fāzē (ieviešana). Latvijas 1.fāzes novērtējuma ziņojums tika apstiprināts 2014. gada 6. jūnijā, savukārt 2. fāzes novērtējuma ziņojums 2015. gada 14. oktobrī. Latvijas aktīva dalība OECD Pretkukuļošanas darba grupā ir devusi iespēju sekot attīstības tendencēm starptautiskās kukuļošanas apkarošanā un būtiski uzlabot Latvijas spējas apkarot korupciju un izmeklēt koruptīvos noziedzīgos nodarījumus. Jau šobrīd, izpildot OECD Pretkukuļošanas darba grupā izteiktās rekomendācijas, Latvija ir pilnveidojusi attiecīgās Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma normas, kas regulē gan kukuļdošanas ārvalstu amatpersonām kriminalizēšanu, gan juridiskās personas atbildību.   Ksenija Vītola Preses sekretāre Tālrunis: 67036861, E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv