Informācija presei
Dzintars Rasnačs: Parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveide veicinās nozīmīgu grozījumu pieņemšanu pretkorupcijas jomā
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pozitīvi vērtē jaunās parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi pretkorupcijas jautājumos, ja tās darbības rezultātā tiks paātrināta vairāku aktuālu priekšlikumu izskatīšana un pieņemšana korupcijas novēršanas un apkarošanas, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanos jomās. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzinīgi vērtē līdzšinējo Tieslietu ministrijas sadarbību ar Saeimas deputātiem būtisku grozījumu pieņemšanā, gan ieviešot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Konvencijas par kukuļdošanas ārvalstu amatpersonām apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos prasības un OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas (Pretkukuļošanas darba grupa) prioritārās rekomendācijas, gan nosakot administratīvo atbildību un kriminālatbildību par “aplokšņu algu” izmaksāšanu. Šobrīd Tieslietu ministrija strādā pie vairākiem konkrētiem priekšlikumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un amatnoziegumu novēršanai. Tieslietu ministrija izskata iespēju noteikt noteikt ierobežojumu valsts amatpersonām glabāt skaidrā naudā finanšu līdzekļus, kuru summa pārsniedz 15 000 eiro, savukārt zvērinātiem notāriem noteikt pienākumu ziņot gan Valsts ieņēmumu dienestam, gan Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam par skaidrās naudas darījumiem, kas lielāki par 15 000 eiro, kā arī veikt mantojumā esošo finanšu līdzekļu pastāvēšanas realitātē pārbaudi, ja šādi līdzekļi ir lielāki par 15 000 eiro. Tāpat Tieslietu ministrija izskata iespēju noteikt obligātu notariālo formu darījumiem ar nekustamo īpašumu, kā arī attiecībā uz aizdevuma līgumiem, dāvinājuma līgumiem un vekseļiem, ja to summa skaidrā naudā pārsniedz 3 000 eiro. Šogad Latvija Tieslietu ministrijas personā turpinās darbu arī pie atlikušo OECD Pretkukuļošanas darba grupas izteikto rekomendāciju ieviešanas, piemēram, trauksmes cēlēju aizsardzības tiesiskā ietvara izstrādi un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja spējām izmeklēt ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietas. Tieslietu ministrs pārliecināts, ka parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbības rezultātā izdosies ātrāk pieņemt un ieviest likuma normas, kas samazina korupcijas riskus un ēnu ekonomiku, jo korupcija ir daudzveidīga parādība un tai ir negatīvas ekonomiskās, politiskās un sociālās sekas. Dzintars Rasnačs pauž cerību, ka jaunizveidotā parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbība būs konstruktīva un tā atbalstīs Tieslietu ministrijas rosinātās iniciatīvas pretkorupcijas jomā.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.