Informācija presei
Dzintars Rasnačs piedalās ārkārtas Padomē Briselē
Reaģējot uz traģiskajiem notikumiem Parīzē, ES tieslietu un iekšlietu ministru padome šodien vienojās par kopīgas rīcības nepieciešamību, lai cīnītos pret terorismu. Galvenie darbi, kas jāveic ES kopīgi, ir jāuzlabo operatīvās informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm, jāstiprina ES ārējā robeža un jāveic visus nepieciešamos likumdošanas un sadarbības pasākumus, lai novērstu ES pilsoņu slepkavības. Latviju tieslietu jomā šajā ārkārtas Padomē pārstāvēja Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs. Ministri vienojās, ka turpmāk ES intensīvi rīkosies, lai nodrošinātu daudz efektīvāku operatīvās informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un dažādām starptautiskajām tiesību aizsardzības iestādēm. Ministri apņēmās pieņemt direktīvu par ES Pasažieru datu reģistra izveidi līdz 2015. gada beigām. Šāds reģistrs ietvertu ES iekšējos lidojumu datus par katru pasažieri un paredzētu pietiekami ilgu laiku šādu datu uzglabāšanai visās dalībvalstīs. Ministri apņēmās meklēt vienotu pieeju, lai novērstu nelegālu ieroču pieejamību ES, kā arī īpaši uzsvēra nepieciešamību spert konkrētus soļus, lai stiprinātu ES ārējo robežu. Šie soļi ietvers gan migrantu sistemātisku reģistrāciju, kopīgu ārējo robežu apsardzību, koordinētas informācijas apmaiņu starp Europol, Euorujst un Frontex un citām starptautiskajām aģentūrām, kā arī dalībvalstīm. Īpaša uzmanība tiks veltīta terorisma finansēšanas apkarošanai, uzlabojot sadarbību starp atbildīgajām iestādēm, novēršot naudas atmazgāšanu, it īpaši anonīmu pārskaitījumu veikšanu, kā arī uzlabot sadarbību terorisma noguldījumu arestēšanas nolūkos. Ministri uzsvēra nepieciešamību tieslietu jomā izstrādāt jaunu terorisma apkarošanas direktīvu, kas harmonizētu krimināltiesiskos sadarbības pasākumus visā ES, lai daudz efektīvāk cīnītos pret terorisma izpausmēm. Aktīvs darbs tiks uzsākts saistībā ar ES vienotā sodu reģistra papildināšanu ar informāciju par pilsoņiem, kas nav ES pilsoņi. Īpaša uzmanība tiks pievērsta radikalizācijas novēršanai ieslodzījumu vietās un masu medijos.