Informācija presei
Dzintars Rasnačs piedalās ES Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē Briselē
Ceturtdien, 8.decembrī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs Briselē (Beļģija) piedalīsies Slovākijas prezidentūras noslēdzošajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē, kurā tieslietu ministri politiskā līmenī apspriedīs ar Eiropas prokuratūras izveidi saistītos jautājumus. Atzinīgi novērtējot Slovākijas prezidentūras paveikto darbu, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzskata, ka apspriešanai piedāvātais Regulas projekts par Eiropas prokuratūras izveidi varētu gūt ES dalībvalstu ministru atbalstu. Regulas mērķis ir nodrošināt pietiekami efektīvu ES finanšu interešu aizsardzību – izveidot Eiropas prokuratūru, kas būtu pilnvarota veikt izmeklēšanu un ar kriminālvajāšanu saistītas darbības. Sanāksmes laikā tieslietu ministri tiks iepazīstināti arī ar Slovākijas prezidentūras panākto progresu attiecībā uz priekšlikumiem Direktīvas projektam par cīņu pret krāpšanu, kas skar ES finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības. Latvija atbalsta pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas iekļaušanu direktīvas tvērumā un Slovākijas prezidentūras sagatavoto direktīvas projektu kopumā, lai varētu panākt vienošanos ar Eiropas Parlamentu. Noslēgumā Maltas delegācija informēs par savas prezidentūras plāniem un darba programmu ES Padomē 2017.gada pirmajam pusgadam. Plašāka informācija ES Padomes mājaslapā: http://www.consilium.europa.eu/lv/topics/justice ES Padomes sanāksmēm var sekot tiešraidē: http://video.consilium.europa.eu/lv/webcasts   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.