Informācija presei
Dzintars Rasnačs piedalās ES Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē Luksemburgā
Piektdien, 14.oktobrī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs piedalās Luksemburgā notiekošajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē, kurā ministri apspriež Eiropas prokuratūras izveidi un efektīvu ES finanšu interešu aizsardzību. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzinīgi novērtē Slovākijas prezidentūras darbu un pauž pārliecību, ka veiksmīgs ministru diskusijas rezultāts šodien dos iespēju līdz gada beigām panākt galīgo vienošanos par priekšlikumiem Eiropas prokuratūras regulas projektam. Šobrīd diskusijas par Eiropas prokuratūras izveidi ir nonākušas izšķirošajā posmā – Eiropas Komisija ir sagatavojusi izmaksu un efektivitātes analīzi par ES finanšu interešu aizsardzību un Slovākijas prezidentūra aicina ministrus diskutēt par Eiropas prokuratūras uzraudzības mehānismu, tās darbības jomām un kompetenci. Lai nodrošinātu efektīvu Eiropas prokuratūras darbu, īpaša uzmanība sanāksmē tiek veltīta Eiropas prokuratūras sadarbībai ar Eirojustu un ES dalībvalstīm, kuras nepiedalīsies prokuratūras izveidē, kā arī trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām. Latvija atzinīgi vērtē Slovākijas prezidentūras paveikto darbu pie priekšlikumiem Regulai par Eiropas prokuratūras izveidi un atbalsta daļējas vispārējās pieejas panākšanu attiecībā uz atlikušajiem regulas pantiem. Sanāksmes laikā ES tieslietu ministri tiks iepazīstināti ar Slovākijas prezidentūras panākto progresu attiecībā uz priekšlikumiem Direktīvai par cīņu pret krāpšanu, kas skar ES finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības. Ministri apmainīsies ar viedokļiem par pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas iekļaušanu direktīvas tvērumā. Šajā jautājumā Latvija atbalsta Slovākijas prezidentūras piedāvāto nostāju, ka pievienotās vērtības nodokļa krāpšana ir jāietver gan regulas, gan direktīvas projektos, ja tiek noteikti skaidri kritēriji – par lietas pārrobežu raksturu un kopējo zaudējumu slieksni (zaudējumi lielā apmērā), lai Eiropas prokuratūra varētu efektīvi izmantot savus resursus un iesaistīties nopietnāko krāpšanas gadījumu izmeklēšanā.   Plašāka informācija ES Padomes mājaslapā: http://www.consilium.europa.eu/lv/topics/justice ES Padomes sanāksmēm var sekot tiešraidē: http://video.consilium.europa.eu/lv/webcasts   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.