Dzintars Rasnačs piedalīsies ES Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē Luksemburgā
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs piedalīsies 9.-10.jūnijā Luksemburgā notiekošajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē. Pirmajā sanāksmes dienā ES tieslietu ministri turpinās diskusijas par atsevišķiem Eiropas prokuratūras izveides regulas pantiem. Latvija atzinīgi novērtē Nīderlandes prezidentūras panākto progresu attiecībā uz regulas projekta pantiem par datu aizsardzību, budžetu un finanšu jautājumiem, kā arī vienkāršoto procesuālo noteikumu piemērošanu Eiropas prokuratūras lietvedībā esošajās lietās. Regulas projekta mērķis ir nodrošināt pietiekami efektīvu ES finanšu interešu aizsardzību – izveidot Eiropas prokuratūru, kas būtu pilnvarota veikt izmeklēšanu un ar kriminālvajāšanu saistītas darbības. Tieslietu dienā ES ministri novērtēs panākto progresu un apspriedīs arī priekšlikumus direktīvai par Eiropas Sodāmības reģistra informācijas sistēmu un direktīvai par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības. Pirmā priekšlikuma mērķis ir paplašināt informācijas apmaiņu arī attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem, izmantojot Sodāmības reģistra informācijas sistēmu, kas sekmētu cīņu pret terorismu un noziedzību. Savukārt otrs priekšlikums attiecas uz PVN noziegumu iekļaušanu direktīvas tvērumā. Noslēgumā ministri tiks iepazīstināti ar Slovākijas prezidentūras plāniem un darba programmu ES Padomē 2016.gada otrajam pusgadam.   Plašāka informācija ES Padomes mājaslapā: http://www.consilium.europa.eu/lv/topics/justice   ES Padomes sanāksmēm var sekot tiešraidē: http://video.consilium.europa.eu/lv/webcasts   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.