Dzintars Rasnačs: pievienošanās OECD veicinās Latvijas atgriešanos attīstītāko valstu saimē
No 16. līdz 17.martam tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atradīsies darba vizītē Parīzē, kur pirmajā dienā pārstāvēs Latviju Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rīkotajā ministru konferencē, kas veltīta OECD Konvencijai par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos, bet otrajā dienā informēs OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupu (Pretkukuļošanas darba grupa) par Latvijas ieguldīto darbu, izpildot noteiktās prasības, lai pievienotos OECD.
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver: “Latvija starp diviem pasaules kariem, kas notika pagājušajā gadsimtā, bija viena no attīstītākajām Eiropas valstīm vairākās tautsaimniecības nozarēs. Okupācijas gados Latvija savā attīstībā tika ievērojami atsviesta atpakaļ. Pēc neatkarības atgūšanas mūsu galvenais uzdevums bija un ir nodrošināt atgriešanos attīstītāko valstu saimē”.
Trešdien, 16.martā, Parīzē notiekošajā ministru sanāksmē apspriedīs nepieciešamos pasākumus efektīvākai OECD Konvencijas par kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos (Pretkukuļošanas konvencija) prasību ieviešanai. Tajā piedalīsies ministri no visām OECD Pretkukuļošanas konvencijas dalībvalstīm, tostarp Latvijas, un tās galvenajām partnervalstīm, kā arī citu starptautisko organizāciju vadītāji, privātā biznesa un nevalstisko organizāciju pārstāvji.   Ministru sanāksmes dalībnieki apspriedīs labo praksi kukuļošanas apkarošanā starptautiskajos biznesa darījumos un ar to saistītās problēmas, īpaši pievēršoties jautājumiem par ziņotāju aizsardzību, labprātīgu paziņošanu par kukuļošanu, starptautisko sadarbību un atbilstību pretkorupcijas standartiem. Savukārt 17.martā Latvijas delegācija tieslietu ministra Dzintara Rasnača vadībā piedalīsies OECD Pretkukuļošanas darba grupas plenārsēdē, kur sniegs ziņojumu par sasniegto progresu, lai darba grupas dalībvalstis varētu lemt jautājumu par Latvijas gatavību pievienoties OECD.   Papildu informācija: 2013.gada 3.oktobrī Latvija kļuva par pilntiesīgu OECD Pretkukuļošanas darba grupas dalībvalsti un tika uzaicināta pievienoties OECD Pretkukuļošanas konvencijai, kuru Latvija ratificēja (apstiprināja) 2014.gada 21.martā. Tā stājās spēkā 2014.gada 30.maijā, Latvijai kļūstot par 41 OECD Pretkukuļošanas konvencijas dalībvalsti. Tieslietu ministrija ir atbildīgā institūcija par Latvijas interešu pārstāvēšanu OECD Pretkukuļošanas darba grupā. Šajā jomā Latvijas izvērtējums tiek dalīts divos posmos – 1.fāzē (likumdošana) un 2.fāzē (ieviešana). Latvijas 1.fāzes novērtējuma ziņojums tika apstiprināts 2014.gada 6.jūnijā, savukārt 2.fāzes novērtējuma ziņojums 2015. gada 14.oktobrī.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.