Dzintars Rasnačs: Tieslietu ministrija uzsāks aktīvāku sadarbību ar pašvaldībām
  2015.gada 4.novembrī tieslietu ministrs tikās ar biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” pārstāvjiem, lai diskutētu par pakalpojumu pieejamību reģionos saistībā ar Tieslietu ministrijas veiktajām tiesu teritoriālajām reformām. Sanāksme tika organizēta, lai kliedētu izskanējušās bažas par iecerētās tiesu teritoriālās reformas ietekmi uz turpmāku tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbību un pieejamību iedzīvotājiem. Dzintars Rasnačs ir gandarīts, ka ir panākta vienošanās par turpmāku abpusēju un regulāru sadarbību ar mērķi nodrošināt pilnvērtīgu informāciju par Tieslietu ministrijas iecerētajiem plāniem, kas skar pašvaldības un iedzīvotājus. Tieslietu ministrs atgādināja, ka tiesu reforma paredz no vairākām mazākām tiesām izveidot lielākas tiesas ar mērķi paaugstināt tiesu efektivitāti, nodrošinot tiesnešu un tiesu specializāciju, kompetenci, nejaušības principa ievērošanu lietu sadalē un augstu nolēmumu kvalitāti, kā arī stiprināt tiesas priekšsēdētāja lomu tiesas resursu efektīvā izmantošanā.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv