Dzintars Rasnačs un TM amatpersonas informē ārvalstu diplomātus par tieslietu reformām
Piektdien, 2. novembrī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un Tieslietu ministrijas vadība tikās ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstu vēstniekiem, lai informētu par īstenotajām reformām tieslietu jomā. Atklājot tikšanos ar vēstniekiem, tieslietu ministrs uzsvēra, ka ir svarīgi Latvijas ciešākajiem sadarbības partneriem sniegt informāciju par Latvijā īstenotajām reformām un to rezultātiem tiesiskuma jomā, jo tās attīsta labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un veicina investīciju klimatu. Savā uzrunā vēstniekiem Dz.Rasnačs uzsvēra, ka pēc 2016.gadā panāktās vienošanās ar uzņēmēju organizācijām un sociālajiem partneriem par prioritārajiem maksātnespējas reformu virzieniem ir noticis izšķirošs pavērsiens maksātnespējas jomas sakārtošanā. Tieslietu ministrijas īstenoto reformu rezultātā iespējas izmantot maksātnespējas procesu pretēji tā mērķim ir būtiski samazinājušās, reformu nozīmi akcentēja ministrs. Tiesiskuma jomā ministrs akcentēja vairākas nozīmīgas reformas: tiesu teritoriālās reformas pabeigšanu, no 34 mazām tiesām izveidojot deviņas lielas tiesas, kas samazina lietu izskatīšanas termiņus un uzlabo tiesas spriešanas kvalitāti, kā arī valsts vienotā juristu profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešanu tiesību zinātņu maģistriem, lai novērstu zemas kvalitātes juristu sagatavošanu. Tikšanās laikā ministrs informēja vēstniekus arī par jaunākajām tendencēm valsts valodas stiprināšanā un uzturlīdzekļu sistēmā, kā arī bērnu tiesību un ģimenes vērtību aizsardzībā. Pateicoties arvien plašākai mediācijas pakalpojumu izmantošanai ģimenes strīdos, 70 procentos gadījumu tiek panākta vienošanās. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Irēna Kucina informēja ārvalstu diplomātus par nozīmīgākajām reformām tiesu darba efektivitātes paaugstināšanā – tiesu darbības teritoriju reforma, zemesgrāmatu tiesnešu iekļaušanās rajona (pilsētu) tiesu sastāvos, kā arī digitālo tehnoloģiju plašāka izmantošana tiesvedības procesos. Savukārt Tieslietu ministrijas valsts sekretāre Laila Medina informēja par īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem maksātnespējas politikā, OECD rekomendāciju ieviešanā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā. Pagājušajā mēnesī tika pabeigts OECD ekspertu veiktais Latvijas 2.fāzes novērtējums un OECD Pretkukuļošanas darba grupa secinājusi, ka Latvija ir sasniegusi pietiekamu progresu trauksmes cēlēju aizsardzībā un cīņā pret naudas atmazgāšanu. Tieslietu ministrija regulāri organizē tikšanos ar ārvalstu diplomātiskā korpusa pārstāvjiem, lai informētu par aktualitātēm tieslietu sistēmas reformu virzībā. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 20 vēstnieku un ārvalstu pārstāvniecību pārstāvju, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.