Informācija presei
Šodien, 9. augustā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos „Zvērinātu tiesu izpildītāju kvalifikācijas eksāmena norises un vērtēšanas kārtība”, kas paredz, efektivizēt zvērinātu tiesu izpildītāju kvalifikācijas eksāmena rezultātu vērtēšanas kārtību. Grozījumi paredz, ka, kārtojot kvalifikācijas eksāmenu, zvērinātu tiesu izpildītāju sniegums eksāmena otrajā un trešajā daļā tiks novērtēts 10 ballu sistēmā. Tādējādi eksaminējamais tiks novērtēts ar attiecīgu vērtējumu atbilstošāku viņa faktiskajām zināšanām un spējām. Turpmāk, lai nokārtotu kvalifikācijas eksāmena pirmo daļu, eksaminējamajam ir pareizi jāatbild uz ne mazāk kā 32 no 45 testā iekļautajiem jautājumiem. Turpmāk eksaminācijas komisijas sastāvā tiks iekļautas septiņas personas, līdzšinējo deviņu personu vietā. Attiecīgi tiks mainīts eksāmena komisijas kvorums, paredzot, ka eksāmenu var uzsākt un tas uzskatāms par notikušu, ja komisijas darbā piedalās ne mazāk kā pieci komisijas locekļi. Tāpat grozījumi paredz, ka eksāmena protokolu sagatavo divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē, bet otrs tiek nodots Tieslietu ministrijai. Grozījumi precizē kārtību, kādā Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome informē zvērinātus tiesu izpildītājus par kvalifikācijas eksāmena norises vietu un laiku, kā arī kārtību, kādā eksaminējamie tiek informēti par eksāmena rezultātiem.  Grozījumi paredz, ka minētā informācija jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam rakstiski uz zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietas adresi vai viņa iesniegumā norādīto elektronisko pasta adresi. Minētie noteikumu grozījumi vēl jāatbalsta valdībai. Ar grozījumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Papildu informācija: Sigita Vasiļjeva Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 28303346 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas