Efektivizēs cīņu pret krāpšanos ar ES finanšu līdzekļiem
Otrdien, 23. oktobrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas virzītos grozījumus Krimināllikumā, lai ieviestu Eiropas Savienības direktīvu par cīņu pret krāpšanu, kas skar Eiropas Savienības finanšu intereses. Grozījumi izstrādāti, lai preventīvi aizsargātu indivīda un sabiedrības drošību no noziedzīgiem nodarījumiem un lai noziedzīga nodarījuma izdarītājs tiktu saukts pie kriminālatbildības atbilstoši kaitējumam. Ar grozījumiem Krimināllikumā tiek noteikta soda politika attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar Eiropas Savienības finanšu intereses. Ar grozījumiem stiprinās aizsardzību pret šāda veida noziedzīgiem nodarījumiem, novēršot krāpšanu un citas nelikumīgas darbības minēto finanšu interešu jomā. Papildus ar izmaiņām Krimināllikumā tiek noteikta kriminālatbildība par Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju noteikto sankciju vai par Latvijas noteikto nacionālo sankciju pārkāpšanu. Vienlaikus ar grozījumiem tiek plānots pastiprināt kriminālatbildību par transportlīdzekļu zādzību, ņemot vērā to, ka transportlīdzeklis ir paaugstinātas bīstamības avots, kurš tiek speciāli apdrošināts un reģistrēts Ceļu satiksmes drošības direkcijā. Grozījumi likumā ietver arī kriminālatbildības iestāšanos par izvairīšanos no tiesas nolēmuma, ar kuru uzlikts pienākums izpildīt noteiktas darbības, izņemot nolēmumu par naudas piedziņu vai mantas atdošanu, pildīšanas pēc procesuālās sankcijas vai soda piemērošanas par nolēmuma nepildīšanu. Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā līdz 2019. gada 6. jūlijam, proti, direktīvai paredzētajā ieviešanas termiņā. Ar grozījumiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv