Efektivizēs starpinstitūciju sadarbību, lai novērstu izvairīšanos no bērna uzturēšanas pienākuma
Trešdien, 17. oktobrī, notiks starpresoru vienošanās parakstīšana starp Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju, Valsts policiju un Ģenerālprokuratūru, ar mērķi novērst personas izvairīšanos no bērna uzturēšanas un apgādāšanas pienākuma. Pašlaik Krimināllikumā paredzēta kriminālatbildība ne vien par tiesas nolēmumu nepildīšanu, ar kuru uzlikts pienākums nodrošināt bērnu ar uzturlīdzekļiem, bet arī gadījumos, ja parādnieks nepilda Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu, tādējādi neveicinot bērna tiesības uz sociālo nodrošinājumu. Starpresoru vienošanās paredz, ka turpmāk Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, konstatējot apstākļus, ka parādnieks izvairās no pienākuma nodrošināt uzturlīdzekļus bērnam (tostarp, ņemot vērā informāciju par parādnieka nodarbinātību un ienākumiem), savlaicīgi par to informēs Valsts policiju, kura pēc informācijas saņemšanas operatīvi uzsāks un virzīs kriminālprocesu par noziedzīgo nodarījumu attiecībā uz parādnieka izvairīšanos no tiesas nolēmuma vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda lēmuma pildīšanas, ar kuru parādniekam uzlikts pienākums apgādāt bērnu un nodrošināt uzturlīdzekļus. Savukārt prokuratūra virzīs kriminālprocesu personas apsūdzībā, piemērojot tādu Kriminālprocesa likumā noteikto kārtību, kas nodrošina pirmstiesas kriminālprocesu pabeigšanu pēc iespējas ātrāk un ekonomiskāk, tostarp, izvērtējot iespēju piemērot vienkāršotos kriminālprocesa pabeigšanas veidus. Tāpat ar vienošanās parakstīšanu paredzēts, ka institūcijas ne retāk kā reizi gadā rīkos sanāksmes, lai apkopotu sadarbības rezultātus, konstatētu normatīvā regulējuma piemērošanas problēmas un rastu tām risinājumu, kā arī vienotos par citiem nepieciešamajiem sadarbības pasākumiem.   Mediju iespējas: Pēc starpresoru vienošanās parakstīšanas Valsts kancelejas Preses konferenču telpā plkst. 11.00 norisināsies preses konference, kurā informēsim par krimināltiesiskajām sekām uzturlīdzekļu nemaksāšanas gadījumā. Papildus norādām, ka preses konferencē Tieslietu ministrija informēs par plānotajiem grozījumiem, lai atvieglotu krimināllietu par uzturlīdzekļu nemaksāšanu uzsākšanu, kā  arī  informēs par nākotnē plānotajiem aizliegumiem uzturlīdzekļu parādniekiem (piemēram, aizliegums parādniekiem spēlēt azartspēles un aizliegums parādniekiem saņemt "ātros kredītus"). Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija sniegs informāciju par izmeklēšanai nosūtīto iesniegumu skaitu, kā arī  par likumā paredzēto ierobežojumu piemērošanas rezultātiem, savukārt Valsts policijas un prokuratūras pārstāvji informēs par lietu izmeklēšanas gaitu, iesniegumu pārbaudi, vērtēšanu, praktiskajām sekām un sodiem. Preses konferencē piedalīsies: Irēna Kucina, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos; Edgars Līcītis, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas direktors; Ints Ķuzis, Valsts policijas priekšnieks; Dace Kunce, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas prokuratūras prokurore.   Mediju pārstāvjus aicinām pieteikties pie Alises Dārznieces pa e-pastu Alise.Darzniece@tm.gov.lv vai tālr. 67036920 līdz 2018. gada 17. oktobrim plkst. 9.00.     Alise Dārzniece Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; E-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv   Informējam, ka preses konferencē tiks fotografēts un filmēts. Lai sniegtu informāciju iedzīvotājiem un nodrošinātu valsts pārvaldes darbības caurspīdīgumu, informācija par pasākumu kopā ar audio vai vizuālo materiālu tiks publicēta Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē, kā arī izmantota žurnālistikas vajadzībām. Iebildumu gadījumā aicinām vērsties pie Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas.