Informācija presei
Eiropas datu aizsardzības diena ir ikgadēja sabiedrības informēšanai veltīta diena par personas datu aizsardzības aspektiem, kas tiek atzīmēta visās Eiropas valstīs, kā arī ASV un Kanādā. Šajā dienā 28.janvārī datu aizsardzības institūcijas īsteno dažādas aktivitātes, lai pievērstu sabiedrības uzmanību privātuma aspektiem un datu aizsardzībai. Fizisko personu dati tiek regulāri izmantoti dažādās ikdienas situācijās, tomēr ne vienmēr indivīdi apzinās, ka ir labākie sargi saviem personas datiem, izvērtējot, kad, kam un kādā nolūkā tie tiek nodoti. Pēdējo gadu laikā ir būtiski palielinājusies informācijas plūsma, pateicoties informācijas tehnoloģiju attīstībai. 2008.gadā veiktajā Eirobarometra aptaujā „Datu aizsardzības Eiropas Savienībā. Datu pārziņu viedoklis” 65% respondentu norādīja, ka personas dati tiek nodoti izmantojot internetu. 78% respondentu norādīja, ka personas dati tiek nodoti izmantojot elektronisko pastu. 2009.gada ietvaros Datu valsts inspekcija sniegusi 7390 konsultācijas par datu aizsardzības jautājumiem un 400 konsultācijas par datu aizsardzību elektroniskajās komunikācijās, tika izskatītas 158 sūdzības par Fizisko personu datu aizsardzības likuma pārkāpumiem (piemēroti 52 sodi, kopsummā – 19 900 LVL) un 62 iesniegumi par Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma pārkāpumiem (piemēroti 6 sodi, kopsummā – 3 900 LVL). Galvenokārt likumpārkāpumi bija saistīti ar datu publicēšanu internetā un parādnieku datu publiskošanu. 2009.gadā Datu valsts inspekcija, sadarbībā ar citām Eiropas Savienības datu aizsardzības institūcijām, nacionālajā līmenī veica pārbaudi, ar mērķi noskaidrot, vai un kā datu aizsardzības prasības tiek ievērotas elektronisko komunikāciju nozarē attiecībā uz saglabājamo datu veidiem, drošības pasākumiem un aizsardzības pasākumiem pret saglabājamo datu nelikumīgu apstrādi, datu saglabāšanas termiņu ierobežojumiem. Lai veicinātu sabiedrības informēšanu par datu aizsardzības aspektiem, Datu valsts inspekcija 2009.gadā organizēja sešus informatīvus seminārus, kā arī izstrādāja rekomendācijas - „Datu apstrāde videonovērošanas jomā” un "Personas datu nodošana uz citām valstīm". Šogad plānots izstrādāt rekomendāciju par datu aizsardzību sociālajos tīklos.