Informācija presei
Eiropas Komisija novērtējusi Latvijas tiesu sistēmas sasniegumus e-tiesiskumā
Eiropas Komisijas publiskotajā ziņojumā par tiesiskumu Eiropas Savienībā Latvijas tiesu sistēma īpaši augstu novērtēta elektronisku rīku ieviešanā tiesvedības procesos un tiesiskuma izaugsmē kopumā. Jaunākajā ziņojumā „Eiropas rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā” (The 2015 EU Justice Scoreboard) apkopotā informācija liecina par ievērojamu Latvijas izaugsmi tiesiskuma jomā.  Jau iepriekšējā ziņojumā Eiropas Komisija bija atzinīgi novērtējusi Latvijas īstenotos pasākumus dažādu elektronisku rīku ieviešanā tiesvedības procesos. Arī šogad ir vērojama būtiska izaugsme šajā jomā, jo Latvija pārliecinoši ierindojas to valstu vidū, kurās vispilnīgāk interneta vidē ir atspoguļota informācija par tiesu pakalpojumiem, pieejamību, jurisdikciju, kā arī pieņemtajiem tiesu nolēmumiem. Latvija ieņem augstu vietu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīku izmantošanā gan tiesu vajadzībām, gan arī saziņā ar lietu dalībniekiem. Latvija ir starp līdervalstīm, kas nodrošina administratīvo tiesu spriedumu publicēšanu. Latvija ir viena no līdervalstīm, kas nodrošina tiesnešiem komunikācijas apmācības, lai veiksmīgāk īstenotu saziņu ar lietu dalībniekiem un mediju pārstāvjiem. Latvijā tiek nodrošinātas arī videokonferenču izmantošanas iespējas tiesās. Tāpat lietu dalībniekiem ir pieejami dažādi e-pakalpojumi. 2015.gada ziņojums  ir trešais izdevums pēc kārtas, un tajā analizēts Eiropas Savienības dalībvalstu panāktais progress dažādos ar tiesu sistēmas efektivitāti saistītos jautājumos. Eiropas Savienības rezultātu apkopojuma mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm izveidot efektīvākas tiesu sistēmas. Šī gada rezultātu apkopojuma mērķis ir parādīt iespējamās tendences trīs galvenajās jomās: tiesu sistēmu efektivitāte, kvalitāte un neatkarība. Eiropas Komisija ziņojumā uzsver tiesiskumu kā prioritāru jomu Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī izceļ labākos piemērus un iezīmē iespējamos risinājumus Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo tiesību sistēmu uzlabošanai.   Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas preses sekretāre Tālrunis: 67036861 E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv