Jaunumi

Programma:

"Tiesiskums 2014-2020" 2020. gada darba programma

Tēma:

"Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam narkotiku apkarošanas jomā"

Konkursa sludinājuma Nr.

JUST-2020-AG-DRUGS

Izsludināšanas datums:

2020. gada 3. decembris

Iesniegšanas termiņš:

2021. gada 22. aprīlis(CET)

Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros:

2 499 000 EUR

Projekta minimālā summa:

250 000 EUR

Līdzfinansējuma likme:

80%      

 

Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: šeit, bet konkursa nolikums pieejams šeit

EK e-pasts jautājumiem šī konkursa ietvaros: HOME-DRUGS@ec.europa.eu.

1. Atklātā konkursa mērķis un prioritārās jomas

Konkursa mērķis ir atbalstīt projektus ES narkotiku apkarošanas jomā.

Projekta iesniegumos jāpievēršas vismaz vienai no šīm tēmām:

 • atbalstīt pasākumus jaunu psihoaktīvu vielu, tostarp spēcīgu sintētisko opioīdu lietošanas epidemioloģijas jomā, kā arī atbalstīt aktivitātes, kas risina augošas problēmas (jo īpaši saistībā ar kokaīna un heroīna lietošanu) un tehnoloģiju attīstību, tostarp narkotiku tirdzniecību internetā; 
 • atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, pastiprinot to aizstāvības funkciju, spēju panākt izmaiņas vietējā līmenī un paraugprakses apmaiņas metodes;
 • atbalstīt galvenās ieinteresētās puses, paplašinot viņu zināšanas un prasmes saistībā ar minimālo kvalitātes standartu ieviešanu narkotiku pieprasījuma samazināšanā (arī tādu rīku attīstībā, kas ļautu mērīt iespējamos uzlabojumus), jo īpaši sociālās integrācijas jomā un neaizsargāto grupu vidū;
 • veicināt ar narkotikām saistītu pētījumu un jo īpaši atkarības pētījumu praktisku īstenošanu, lai risinātu esošās problēmas un jaunus apdraudējumus. 

2. Atklātā konkursa atbalstāmās darbības

 1. analītiski pasākumi, piemēram, datu vākšana, kopīgu metodoloģiju izstrāde, aptaujas, pētniecība, novērtējumi, semināri, ekspertu sanāksmes;
 2. mācību pasākumi, piemēram, darbinieku apmaiņa, darba grupas, semināri, mācībspēku apmācības, tiešsaistes mācības;
 3. savstarpējie mācību, sadarbības, izpratnes veicināšanas un izplatīšanas pasākumi, piemēram, labas prakses apzināšana un apmaiņa, salīdzinošā izvērtēšana, konferences, semināri, informācijas kampaņas, publikācijas, IKT sistēmas un rīki;
 4. sadarbības (networking) aktivitātes.

NB!

 • Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas.
 • Projektu pieteikumiem ir jābūt starptautiskiem t.i. jābūt pārstāvētām vismaz divām organizācijām no dažādām ES dalībvalstīm, kas iesaistās Justice programmā vai vienai dalībvalstij un Albānijai vai Montenegro[1].
 • Projektu īstenošanas periods – līdz 24 mēnešiem.

* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk). Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa mājaslapā pieejamajiem dokumentiem un konkursa nosacījumiem, precizējošu jautājumu gadījumā sazinoties ar EK pārstāvjiem.

 


[1] Lūdzam iepazīties ar specifiskajiem konkursa nosacījumiem.