Informācija presei
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
    Programma: "Tiesiskums 2014-2020" 2018. gada darba programma Tēma: "Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam par tiesiskajām apmācībām civiltiesību, krimināltiesību vai pamattiesību jomā" Konkursa sludinājuma Nr. JUST-JTRA-EJTR-AG-2018 Izsludināšanas datums: 2018. gada 14. jūnijs Iesniegšanas termiņš: 2018. gada 25. oktobris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 5 350 000 EUR Projekta minimālā summa: 30 000 EUR Līdzfinansējuma likme: 80%        Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2018.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu.  
 1. Atklātā konkursa mērķis
Atklātā konkursa mērķis ir sekmēt efektīvu un vienmērīgu Eiropas Savienības (turpmāk–ES) tiesību aktu piemērošanu attiecībā uz civiltiesībām, krimināltiesībām un pamattiesībām, īstenojot apmācības šajās jomās. Konkursa ietvaros tiek atbalstītas arī tiesu darbinieku, tiesu izpildītāju, probācijas un ieslodzījuma vietu darbinieku apmācības  
 1. Atklātā konkursa mērķauditorija un atbalstāmās darbības
Mērķauditorija: Tieslietu jomas darbinieki – tiesneši, prokurori, tiesu darbinieki, tiesu izpildītāji, kā arī citi tiesu jomas darbinieki, piemēram, juristi, notāri, tiesu izpildītāji, maksātnespējas procesa darbinieki, un mediatori, kā arī tiesu tulki un tulkotāji, probācijas un ieslodzījuma vietu darbinieki.   Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
 • interaktīvi, uz praksi orientēti semināri;
 • daudzpusējas apmaiņas praktizējošu juristu starpā (izņemot tiesnešus un prokurorus, kuru mācību iestādes ir Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla (EJTN) locekļi un tādējādi var piedalīties EJTN aktivitātēs);
 • starpnozaru apmācības;
 • vizītes uz Eiropas Savienības tiesām;
 • apmācību satura radīšana;
 • apmācību materiāla tulkošana un aktualizēšana;
 • i­­nstrumenti apmācību sniedzējiem.
  NB!
 1. Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm (public entities) vai privātām bezpeļņas organizācijām.
 2. Projektā jāpiedalās organizācijām no vismaz divām valstīm. Apmācībās jāiepiedalās dalībniekiem no vairākām dalībvalstīm.
  * Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk). Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa mājaslapā pieejamajiem dokumentiem un konkursa nosacījumiem, precizējošu jautājumu gadījumā sazinoties ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem.