Informācija presei
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
    Programma: "Tiesiskums 2014-2020" 2018. gada darba programma Tēma: "Atklāts konkurss nacionālu vai starptautisku e-tiesiskuma projektu atbalstam" Konkursa sludinājuma Nr. JUST-JACC-EJU-AG-2018 Izsludināšanas datums: 2018. gada 5. jūnijs Iesniegšanas termiņš: 2018. gada 16. oktobris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 2 200 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Līdzfinansējuma likme: 80%        Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-eju-ag-2018.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu.  
  1. Atklātā konkursa mērķis
Konkursa mērķis ir sekmēt Eiropas e-tiesiskuma stratēģijas 2014.-2018. gadam mērķu sasniegšanu. Tiks atbalstīti e-tiesiskuma projekti Eiropas e-tiesiskuma portālā un nacionālā līmenī, kuriem piemīt Eiropas dimensija. Prioritāte tiks piešķirta projektiem, kuri atbalsta Savstarpējās tiesiskās palīdzības pieprasījumu elektronisko pierādījumu platformas (platform for Mutual Legal Assistance requests regarding e-evidence)[1] īstenošanu. Turklāt prioritāte tiks piešķirta projektu iesniegumiem, kuros plānots apvienot vai uzlabot esošos vai pašlaik īstenojamos Eiropas e-tiesiskuma portāla projektus:
  • Nacionālo maksātnespējas reģistru savienošana (Interconnection of National Insolvency Registers);
  • Atrodi juristu (Find a Lawyer);
  • Atrodi notāru (Find a Notary);
  • Atrodi tiesu izpildītāju (Find a Bailiff);
  • Eiropas judikatūras identifikatora (ECLI) īstenošana judikatūras reģistros un savienošana ar Eiropas e-tiesiskuma portālu;
  • Zemes reģistru savienošana (Land Registers Interconnection);
  • Eiropas Tiesas datubāze;
  • Citi e-tiesiskuma projekti.
Starptautiski projekti tiks novērtēti augstāk nekā nacionālie projekti. Netiks izslēgti citi projekti, kuri atbalsta Eiropas e-tiesiskuma stratēģijas 2014.-2018. gadam un tās Rīcības plāna īstenošanu. Īpaši tiks atbalstīti projekti, kuriem Rīcības plānā ir A-prioritāte.[2]  
  1. Atklātā konkursa prioritārās jomas un atbalstāmās darbības
Projektu aktivitātes konkursa ietvaros var ietvert analītisko, konceptuālo, dizaina un papildināšanas darbu, IT programmatūras attīstību, kvalitātes nodrošināšanu un saistītos papildus pasākumus, kas nepieciešami jaunu IT sistēmu izveidei, kā arī jau esošu nacionālo un starptautisko risinājumu paplašināšanu un pielāgošanu. Finansējums var tiks piešķirts arī projektu pārvaldībai, satura sagatavošanai, redakcionālajam darbam, komunikācijai un izplatīšanai.   NB! Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm (public entities) vai privātām bezpeļņas organizācijām.   * Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk). Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa mājaslapā pieejamajiem dokumentiem un konkursa nosacījumiem, precizējošu jautājumu gadījumā sazinoties ar EK pārstāvjiem.     [1] Saskaņā ar Eiropas Padomes ieteikumiem: Conclusions of the Council of the European Union on improving criminal justice in cyberspace, adopted on 9 June 2016. [2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014XG0614(01)