Informācija presei
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
    Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2018. gada darba programma   Tēma: Atklāts konkurss, lai atbalstītu nacionālus vai starptautiskus projektus diskriminācijas novēršanai un romu integrācijai   Konkursa sludinājuma Nr. REC-RDIS-DISC-AG-2018   Izsludināšanas datums: 2018. gada 17. maijs   Iesniegšanas termiņš: 2018. gada 9. oktobris 17.00 (CET)   Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 3 600 000 EUR   Projekta minimālā summa: 100 000 EUR   Projekta maksimālā summa: 250 000 EUR   Līdzfinansējuma likme 80%       Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2018.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.
 1. Konkursa mērķis
Konkursa ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes cīņai ar šādām diskriminācijas iezīmēm: rasistiska vai etniska izcelsme, reliģija vai ticība, invaliditāte, vecums vai seksuālā orientācija.   2.  Konkursa prioritātes:
 1. Cīņa ar diskrimināciju, kura radusies seksuālās orientācijas dēļ, un LGBTI tiesību uzlabošana;
 2. Daudzveidības pārvaldība publiskajā un privātajā sektorā: esošo prakšu noteikšana, daudzveidības pārvaldības ieguvumu noteikšana un izpratnes sekmēšana;
 3. Aktivitātes cīņai pret romu diskrimināciju;
 4. Aktivitātes cīņai pret diskrimināciju dzimuma un/vai etniskās izcelsmes dēļ (iekļaujot naida runu).
  Katrā no šīm prioritātēm tiks atbalstīts vismaz viens projekts, kas atbildīs konkursa kritērijiem un saņems noteiktu punktu skaitu.   3. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes
 • Datu apkopošana, pētījumi, pretdiskriminācijas likumdošanas īstenošanas novērošana.
 • Profesionāļu apmācība.
 • Kopīga mācīšanās, labo prakšu apmaiņa, sadarbība, tai skaitā labo prakšu, ko iespējams nodot citām valstīm, noteikšana.
 • Izpratni sekmējošas un informējošas (dissemination) aktivitātes (arī vietēja mēroga), piemēram, semināri, konferences, kampaņas vai sociālo mediju un preses aktivitātes.
 • Upuru interešu pārstāvniecība, neatkarīga novērošana un ziņošana.
 • Kapacitātes celšana un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana (­empowerment).
NB!
 1. Projektu iesniedzēji un partneri var būt valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst peļņu, projekti jāiesniedz sadarbībā ar valsts iestādēm (public entities) vai privātām bezpeļņas organizācijām.
 2. Projekti var būt nacionāla mēroga vai starptautiska mēroga.
 3. Nepieciešama vismaz divu organizāciju (iesniedzējs un partneris) dalība.
  * Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk). Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa mājaslapā pieejamajiem dokumentiem un konkursa nosacījumiem, precizējošu jautājumu gadījumā sazinoties ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem.