Informācija presei
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
    Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2018. gada darba programma Tēma: "Ierobežots konkurss dalībvalstu iestāžu atbalstam, lai novērstu un cīnītos ar rasismu, ksenofobiju un citām neiecietības izpausmēm, jo īpaši naida noziegumiem un naida runu" Konkursa sludinājuma Nr. REC-RRAC-HATE-AG-2018 Izsludināšanas datums: 2018. gada 25. aprīlis Iesniegšanas termiņš: 2018. gada 27. septembris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 1 500 000 Projekta minimālā summa: EUR 75 000 Līdzfinansējuma likme: 80%      Konkursa sludinājums ir pieejams Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2018.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.  
 1. Konkursa mērķis
Konkursa mērķis ir atbalstīt valsts iestāžu (public authorities) projektus nacionālā, reģionālā vai vietējā līmenī, lai efektīvi novērstu un cīnītos ar rasismu, ksenofobiju un citām neiecietības formām, jo īpaši atbalstīt valsts iestažu cīņu ar naida noziegumiem un naida runu.   Atbalstāmās darbības:
 • politikas rīcības, rīcības plānu un stratēģiju izstrāde un īstenošana;
 • rīku un prakšu izstrāde valsts iestādēm, lai, balstoties uz esošo valsts tiesisko regulējumu, varētu tos sekmīgāk īstenot;
 • sekmēt reģistrēšanu un datu apkopošanu par naida runu.
Īpaša interese tiks pievērsta projektiem, kuri sekmē efektīvu nacionālās likumdošanas, kas ievieš "Padomes 2008. gada 28. novembra pamatlēmuma nr. 2008/913/TI par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm" īstenošanu.  
 1. Atbalstāmās aktivitātes         
 • sadarbības uzlabošana un koordinācijas stiprināšana starp valsts iestādēm un galvenajām iesaistītajām pusēm;
 • valsts iestāžu kapacitātes stiprināšana;
 • rīku un prakšu izstrāde un izveide, lai nodrošinātu atbalstu un aisardzību naida noziegumu un naida runas upuriem;
 • efektīvas datu apkopošanas un reģistrēšanas sistēmas par naida noziegumiem izveide.
  NB!
 • Vadošajam partnerim jābūt valsts iestādei (public authority) kādā no Programmas dalībvalstīm. Partneri var būt valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas, kas divpusēji izveidotas kādā no Programmas dalībvalstīm, vai starptautiskas organizācijas.
 • Nepieciešama vismaz divu organizāciju dalība.
    * Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk). Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa mājaslapā pieejamajiem dokumentiem un konkursa nosacījumiem, precizējošu jautājumu gadījumā sazinoties ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem.