Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
  Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2018. gada darba programma Tēma: "Naida runas tiešsaistē uzraudzība, novēršana un apkarošana" Konkursa sludinājuma Nr. REC-RRAC-ONLINE-AG-2018 Izsludināšanas datums: 2018. gada 25. aprīlis Iesniegšanas termiņš: 2018. gada 11. oktobris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 1 500 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Līdzfinansējuma likme 80%      "Naida runas tiešsaistē uzraudzība, novēršana un apkarošana" Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-online-ag-2018.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.   1. Konkursa mērķis Konkursa mērķis ir atbalstīt projektus cīņai ar naida runu tiešsaistē, tai skaitā naida runas uzraudzībai, izpratnei, novēršanai un apkarošanai. Konkursa prioritātes:
 • Socioloģiskās situācijas attīstība, pētījumi un analīze un naida runas tiešsaistē tendences;
 • Projekti, kuru ietvaros tiks izstrādāta tiešsaistes alternatīvas un atbildes vēstījumi (counter-narratives) un veicināta interneta lietotāju kritiskā domāšana;
 • Projekti, kuru ietvaros notiks tiešsaistes nelegāla naida runas apkarošana sociālajās platformās vai interneta uzņēmumos un tiks uzlabota naida runas izpausmju tiešsaistes pasaulē pārredzamība;
 • Projekti saistībā ar "Rīcības kodeksā cīņai ar nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē" (Code of Conduct on countering hate speech online) minēto aktivitāšu īstenošanu.
  2. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes
 • Tehnoloģiju un inovatīvu rīku izstrāde, lai novērstu nelikumīgu naida runu un cīnītos ar to;
 • Pētījumi par rasisma un ksenofobisku naida runu izplatību;
 • Izpratnes veidošanas, izplatīšanas un informēšanas kampaņas tiešsaistē;
 • Savstarpēja mācīšanās, labo prakšu apmaiņa;
 • Kapacitātes celšana un apmācības.
  NB!
 • Projekti var būt nacionāla mēroga vai starptautiski. Nepieciešama vismaz divu organizāciju (iesniedzējs un partneris) dalība.
 • Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm vai privātām bezpeļņas organizācijām.
 • Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti, un Islande.
  * Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).  Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa mājaslapā pieejamajiem dokumentiem un konkursa nosacījumiem, precizējošu jautājumu gadījumā sazinoties ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem.