Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
  Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2018. gada darba programma Tēma: "Atklāts konkurss, lai risinātu: a) vienādu sieviešu un vīriešu iesaisti publiskajos forumos, vadošās pozīcijās politikā un korporatīvajā sektorā b) atbalstītu valsts iestādes un pilsonisko sabiedrību saistībā ar iniciatīvu "Jauns sākums, lai atbalstītu darba-dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem" Konkursa sludinājuma Nr. REC-RGEN-WWLB-AG-2018 Izsludināšanas datums: 2018. gada 8. marts Iesniegšanas termiņš: 2018. gada 19. jūnijs 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 3 700 000 EUR Projekta minimālā summa: 100 000 EUR Līdzfinansējuma likme: 80%    Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rgen-wwlb-ag-2018.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu. 1. Konkursa ietvaros atbalstāmās prioritātes: a) projekti, kuri sekmē sieviešu un vīriešu vienlīdzību publiskās debatēs, vadošās pozīcijās politikā un korporatīvajā sektorā; b) projekti, kuri sekmē labāku Eiropas Savienības normatīvo aktu par darba-dzīves līdzsvaru ieviešanu, jo īpaši par aizsardzību pret atlaišanu un nelabvēlīgu attieksmi grūtniecības vai vecāku pienākumu dēļ.   2. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes
 • A)
 • izpratni sekmējošas un uz komunikāciju vērstas aktivitātes;
 • kapacitātes celšanas, atbalsta un apmācību programmas kandidējošām sievietēm (un žurnālistiem);
 • semināri un konferences;
 • praktisku rīku izstrāde un izplatīšana, lai sekmētu dzimumu vienlīdzību;
 • labo prakšu un veiksmīgu stratēģiju apmaiņa, sadarbība starp iesaistītajām pusēm.
 
 • B)
 • izpratni sekmējošas aktivitātes, komunikācijas kampaņas;
 • radošu pieeju izstrāde, attīstība un izplatība;
 • analītiskās aktivitātes (ex ante izvērtējuma attīstība, ietekmes izvērtēšanas pasākumi).
 1. Projekti var būt nacionāli vai starptautiski. Priekšroka ir projektiem ar skaidru Eiropas dimensiju.
 2. Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas (nodibinātas kādā no Programmas dalībvalstīm) vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm (public entities) vai privātām bezpeļņas organizācijām.
*Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk). Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa mājaslapā pieejamajiem dokumentiem un konkursa nosacījumiem, precizējošu jautājumu gadījumā sazinoties ar EK pārstāvjiem.