Informācija presei
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
  Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2018. gada darba programma Tēma: "Kapacitātes celšana bērnu tiesību aizsardzības jomā, ieviešot stingrus nacionālus vai reģionālus integrētos mehānismus, lai atbalstītu bērnus, kuri pārsniedz alternatīvās aprūpes vecumu vai to atstāj" Konkursa sludinājuma Nr. REC-RCHI-PROF-AG-2018 Izsludināšanas datums: 2018. gada 30. janvāris Iesniegšanas termiņš: 2018. gada 31. maijs 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 4 000 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Līdzfinansējuma likme: 80%        Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rchi-prof-ag-2018.html   EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.   1. Konkursa mērķis Konkursa ietvaros tiks atbalstīta kapacitātes celšana profesionāļiem, kuri strādā bērnu tiesību un bērnu aizsardzības jomā. Projekta aktivitātēm jāveicina nacionāla vai reģionāla līmeņa mehānismi, kas atbalstītu bērnus, kuri pārsniedz alternatīvās aprūpes vecumu vai to atstāj, un jāiekļauj būtiska bērnu iesaistīšanas komponente.   2. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
  • savstarpēja mācīšanās, labo prakšu apmaiņa, sadarbība;
  • protokolu izstrāde un īstenošana, darba metožu attīstība, ko iespējams nodot citiem reģioniem vai valstīm;
  • kapacitātes celšana un profesionāļu apmācība (train the trainer).
  NB!
  1. Projekti var būt nacionāli vai starptautiski. Projektā jāpiedalās vismaz divām valstīm (iesniedzējam un partnerim).
  2. Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas (nodibinātas kādā no Programmas dalībvalstīm) vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm (public entities) vai privātām bezpeļņas organizācijām.
  3. Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti, un Islande.
*Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).   Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa mājaslapā pieejamajiem dokumentiem un konkursa nosacījumiem, precizējošu jautājumu gadījumā sazinoties ar EK pārstāvjiem.