Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludina atklātu konkursu programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2016. gada darba programma Tēma: Atbalsts apmācībām par datu aizsardzības reformu Konkursa sludinājuma Nr. REC-RDAT-TRAI-AG-2016 Izsludināšanas datums: 2016. gada 29. novembris Iesniegšanas termiņš: 2017. gada 25. janvāris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros:   2 300 000 EUR Projekta minimālā summa: 50 000 EUR Līdzfinansējuma likme 80%      Atbalsts apmācībām par datu aizsardzības reformu Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdat-trai-ag-2016.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu. 1. Konkursa mērķis Konkursa ietvaros tiks atbalstīti apmācību projekti, kuru galvenā mērķa grupa ir datu aizsardzības uzraudzības iestādes, kā arī citas valsts pārvaldes iestādes, juridiskās profesijas, piemēram, tiesu sektora darbinieki (judiciary), juristi un datu aizsardzības ierēdņi Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā, kuri sekmē Datu aizsardzības reformas efektīvu īstenošanu, novērošanu un piemērošanu. 2. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes
  • Atbalsts datu aizsardzības uzraudzības iestāžu un citu publisko iestāžu apmācībām par Datu aizsardzības reformu;
  • Atbalsts juridisko profesiju (tādu kā tiesu sektora darbinieki un juristi) apmācībām par Datu aizsardzības reformu;
  • Atbalsts datu aizsardzības ierēdņu apmācībām par Datu aizsardzības reformu.
NB!
  1. Informējam, ka ir mainījusies projektu iesniegšanas kārtība elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā. Lūdzam ar to detalizēti iepazīties: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf
  2. Projektu iesniedzēji un partneri var būt valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst peļņu, projekti jāiesniedz sadarbībā ar valsts iestādēm (public entities) vai privātām bezpeļņas organizācijām.
  3. Projektā jāpiedalās organizācijām no vismaz divām valstīm.
  4. Projektus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti, un Islande.
  5. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
  6. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).