Informācija presei
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2018. gada darba programma Tēma: Vardarbības dzimuma dēļ un vardarbības pret bērniem novēršana un cīņa ar to Konkursa sludinājuma Nr. REC-RDAP-GBV-AG-2018 Izsludināšanas datums: 2018. gada 8. marts Iesniegšanas termiņš: 2018. gada 13. novembris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 13 300 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Līdzfinansējuma likme 80%     Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.  
 1. Konkursa prioritātes
 1. Vardarbības dzimuma (gender) dēļ novēršana: galvenokārt primārā novēršana, jo īpaši sociālo normu un uzvedības maiņa, lai izbeigtu toleranci pret visām vardarbības formām;
 2. Aizsardzība un atbalsts vardarbības ģimenē upuriem un lieciniekiem;
 3. Seksuālās vardarbības un vardarbības dzimuma dēļ atbalsta pakalpojumu koordinēšana un/vai pielāgošana, iekļaujot bēgļus un migrantus (bērnus, sievietes, LGBTI (lesbietes, gejus, biseksuāļus, transpersonas), vīriešus un zēnus);
 4. Vardarbības internetā (seksuālajā un dzimuma jomā) novēršana un reaģēšana uz vardarbību (mērķauditorija: bērni, sievietes, LGBTI (lesbietes, geji, biseksuāļi, transpersonas), vīrieši un zēni);
 5. Bērnus aizsargājošas politikas sekmēšana dažādās apstākļos un jomās.
2. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes Visām prioritātēm:
 • Savstarpēja mācīšanās, labo prakšu apmaiņa, sadarbība;
 • Protokolu izstrāde un īstenošana, darba metožu izveide, ko iespējams nodot citiem reģioniem vai valstīm;
 • Kapacitātes celšana un profesionāļu apmācība.
 • Izpratni sekmējošas un izglītojošas aktivitātes (sīkāku informāciju par katras prioritātes aktivitātēm lūdzam skatīt 2. punktā Description of the activities)
NB!
 1. Projektu iesniedzēji un partneri var būt valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas (divpusēji nodibinātas kādā no Programmas dalībvalstīm) vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst peļņu, projektu iesniegumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm (public entities) vai privātām bezpeļņas organizācijām.
 2. Projektā jāpiedalās vismaz divām organizācijām (iesniedzējam un partnerim).
 3. Projekts var būt nacionāla vai starptautiska līmeņa.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk). Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa mājaslapā pieejamajiem dokumentiem un konkursa nosacījumiem, precizējošu jautājumu gadījumā sazinoties ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem.