Informācija presei
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2017. gada darba programma Tēma: Atklāts konkurss nacionālu vai starptautisku projektu atbalstam diskriminācijas novēršanai un romu integrācijai Konkursa sludinājuma Nr. REC-RDIS-DISC-AG-2017 Izsludināšanas datums: 2017. gada 20. jūnijs Iesniegšanas termiņš: 2017. gada 9. novembris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros:   3 500 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Projekta maksimālā summa: 500 000 EUR Līdzfinansējuma likme 80%         Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.
 1. Konkursa mērķis
Konkursa ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes cīņai ar šādām diskriminācijas iezīmēm: rasistiska vai etniska izcelsme, reliģija vai ticība, invaliditāte, vecums vai seksuālā orientācija.
 1. Konkursa prioritātes:
 1. Cīņa ar diskrimināciju, kura radusies seksuālās orientācijas dēļ, un LGBTI tiesību uzlabošana;
 2. Daudzveidības pārvaldība publiskajā un privātajā sektorā: esošo prakšu noteikšana, daudzveidības pārvaldības ieguvumu noteikšana un izpratnes sekmēšana;
 3. Aktivitātes cīņai pret romu diskrimināciju;
 4. Izpratnes par paaudžu solidaritāti un diskrimināciju vecuma dēļ (jo īpaši jauniešu) sekmēšana.
Katrā no šīm prioritātēm tiks atbalstīts vismaz viens projekts, kas atbildīs konkursa kritērijiem un sasniegs noteiktu punktu skaitu.
 1. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes
 • Datu apkopošana, pētījumi, pretdiskriminācijas likumdošanas īstenošanas novērošana;
 • Profesionāļu apmācība;
 • Kopīga mācīšanās, labo prakšu apmaiņa, sadarbība, tai skaitā labo prakšu, ko iespējams nodot citām valstīm, noteikšana;
 • Izpratni sekmējošas un informējošas (disssemination) aktivitātes (arī vietēja mēroga), piemēram, semināri, konferences, kampaņas vai sociālo mediju un preses aktivitātes.
NB!
 1. Projektu iesniedzēji un partneri var būt valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst peļņu, projekti jāiesniedz sadarbībā ar valsts iestādēm (public entities) vai privātām bezpeļņas organizācijām.
 2. Projekti var būt nacionāla mēroga vai starptautiska mēroga.
 3. Nepieciešama vismaz divu organizāciju (iesniedzējs un partneris) dalība.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk). Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa mājaslapā pieejamajiem dokumentiem un konkursa nosacījumiem, precizējošu jautājumu gadījumā sazinoties ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem.