Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2017. gada darba programma Tēma: "Naida runas tiešsaistē uzraudzība, novēršana un apkarošana" Konkursa sludinājuma Nr. REC-RRAC-ONLINE-AG-2017 Izsludināšanas datums: 2017. gada 27. aprīlis Iesniegšanas termiņš: 2017. gada 29. jūnijs 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 1 500 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Līdzfinansējuma likme 80%     "Naida runas tiešsaistē uzraudzība, novēršana un apkarošana" Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-online-ag-2017.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.   1. Konkursa mērķis Konkursa mērķis ir atbalstīt projektus cīņai ar naida runu tiešsaistē, tai skaitā naida runas uzraudzībai, izpratnei, novēršanai un apkarošanai. Atbalstāmie projekti:
 • Naida runas izpratne un apkarošana tiešsaistes sociālajās platformās/IT uzņēmumos;
 • Pilsoniskās sabiedrības kapacitātes celšana par naida runu tiešsaistē;
 • Tiešsaistes naratīvu (narrative) izstrāde un interneta lietotāju kritiskās domāšanas attīstīšana;
 • Tiešsaistes naida runas pret žurnālistiem risināšana, datu apkopošana un analīze.
2. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes
 • Pētījumi, kuros analizēts rasisms un ksenofobiska naida runa;
 • Web rīku izstrāde;
 • Izpratnes sekmēšana, informācijas sniegšana;
 • Savstarpēja mācīšanās, labo prakšu apmaiņa;
 • Kapacitātes celšana un apmācības.
NB!
 • Projekti var būt nacionāla mēroga vai starptautiski. Nepieciešama vismaz divu organizāciju (iesniedzējs un partneris) dalība. Īpaši atbalstāmi ir projekti, kuros iesaistīta vairāk nekā viena dalībvalsts.
 • Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm vai privātām bezpeļņas organizācijām.
 • Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti, un Islande.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).