Informācija presei
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesiskums" 2014-2020"
    Programma: "Tiesiskums 2014-2020" 2018. gada darba programma Tēma: "Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam, lai veicinātu tiesu iestāžu sadarbību civillietās un krimināllietās" Konkursa sludinājuma Nr. JUST-JCOO-AG-2018 Izsludināšanas datums: 2018. gada 7. marts Iesniegšanas termiņš: 2018. gada 19. jūnijs 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 2 900 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Līdzfinansējuma likme: 80%      Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ag-2018.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu.
 1. Atklātā konkursa mērķis
Sekmēt efektīvu un saskaņotu acquis piemērošanu jautājumos, kas skar tiesu iestāžu sadarbību civillietās un krimināllietās.
 1. Atklātā konkursa prioritātes:
 1. Tiesu iestāžu sadarbība civillietās.
 2. Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās.
Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
 • analītiskās aktivitātes, piemēram, datu apkopošana, aptaujas, pētījumi utt.;
 • savstarpēja mācīšanās, labo prakšu noteikšana un apmaiņa, darba metožu izstrāde, ko iespējams nodot citām dalībvalstīm;
 • informācijas apmaiņa un informatīvo rīku izveide;
 • profesionāļu kapacitātes celšana;
 • sadarbības veicināšana;
 • informācijas apmaiņu un izpratni sekmējošas aktivitātes;
NB!
 1. Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm (public entities) vai privātām bezpeļņas organizācijām.
 2. Projektam jābūt starptautiskam – tajā jāpiedalās organizācijām no vismaz divām valstīm.
  * Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).   Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa mājaslapā pieejamajiem dokumentiem un konkursa nosacījumiem, precizējošu jautājumu gadījumā sazinoties ar EK pārstāvjiem.