Informācija presei
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesiskums 2014-2020"
  Programma: "Tiesiskums 2014-2020" 2017. gada darba programma Tēma: "Atbalsts iniciatīvām narkotiku apkarošanas politikas jomā" Konkursa sludinājuma Nr. JUST-2017-AG-DRUG Izsludināšanas datums: 2017. gada 4. jūlijs Iesniegšanas termiņš: 2017. gada 25. oktobris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 2 632 000 EUR Līdzfinansējuma likme: 80%      Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-2017-ag-drug.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu.  
 1. Atklātā konkursa mērķis
Atklātā konkursa specifiskais mērķis ir atbalstīt iniciatīvas narkotiku politikas jomā attiecībā uz tiesisko sadarbību un noziegumu novēršanu, ņemot vērā Programmas vispārējo mērķi, ja vien šīs tēmas nepārklājas ar Finansiālā atbalsta instrumenta policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (Iekšējās drošības fonda ietvaros) vai Trešās Savienības daudzgadu rīcības programmas veselības jomā laikposmam no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim iniciatīvām.
 1. Atklātā konkursa prioritātes un atbalstāmās darbības
Prioritātes:
 1. atbalstīt aktivitātes jaunu psihoaktīvo vielu noteikšanas un epidemioloģijas jomās;
 2. atbalstīt aktivitātes, lai efektīvi reaģētu uz narkotiku tirdzniecību tiešsaistē;
 3. atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas;
 4. atbalstīt galvenās iesaistītās puses novēršanas jomā, paplašinot to zināšanas un prasmes, jo īpaši attiecībā uz minimālās kvalitātes standartiem.
Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
 • datu apkopošana, aptaujas un pētījumi;
 • apmācības;
 • savstarpēja mācīšanās, tīklu attīstība, labo prakšu noteikšana un apmaiņa, sadarbība;
 • pasākumi, konferences, ekspertu sanāksmes;
 • publicitāti un izpratni sekmējošas aktivitātes.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (saiti uz konkursa mājaslapu lūdzam skatīt augstāk). Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa mājaslapā pieejamajiem dokumentiem un konkursa nosacījumiem, precizējošu jautājumu gadījumā sazinoties ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem.