Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesiskums 2014-2020"
Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2017. gada darba programma Tēma: Vardarbības dzimuma dēļ novēršana un cīņa ar to Konkursa sludinājuma Nr. REC-RDAP-GBV-AG-2017 Izsludināšanas datums: 2017. gada 27. jūnijs Iesniegšanas termiņš: 2017. gada 14. novembris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 12 706 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Līdzfinansējuma likme 80%        Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2017.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.
 1. Konkursa prioritātes
 1. Vardarbības dzimuma dēļ novēršana: sociālās attieksmes un uzvedības maiņa, lai izbeigtu toleranci pret visām vardarbības formām;
 2. Aizsardzība un atbalsts vardarbības dzimuma dēļ un vardarbības pret bērniem upuriem;
 3. Seksuālās vardarbības un vardarbības dzimuma dēļ atbalsta pakalpojumu koordinēšana un/vai pielāgošana;
 4. Vainīgo personu saukšana pie atbildības, lai novērstu atkārtotu noziegumu izdarīšanu;
 5. Nacionāla līmeņa koordinācijas ietvaru vai rīcības plānu izstrāde par vardarbību pret bērniem (atbalsts dalībvalstīm un citām pusēm).
2. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes Visām prioritātēm:
 • Savstarpēja mācīšanās, labo prakšu apmaiņa, sadarbība;
 • Protokolu izstrāde un īstenošana, darba metožu izveide, ko iespējams nodot citiem reģioniem vai valstīm;
 • Kapacitātes celšana un profesionāļu apmācība.
Pirmajai un otrajai prioritātei:
 • izglītojošas un izpratni sekmējošas aktivitātes
Trešajai prioritātei:
 • Bēgļu/migrantu kopienu tiesību stiprināšana un atbalsta pakalpojumi;
 • Esošo pakalpojumu/struktūru/ietvaru/metodoloģijas pielāgošana, tai skaitā piekļuve jauniem uzņemšanas centriem un struktūrām vai jaunu pušu iesaiste.
Piektajai prioritātei:
 • nacionāla līmeņa koordinācijas ietvaru vai rīcības plānu par vardarbību pret bērniem izstrāde vai pielāgošana un/vai īstenošana;
 • izpratnes sekmēšana un kapacitātes celšana, lai sekmētu dalību un piederību šādu nacionālo ietvaru vai rīcības plānu izveidei[1].
NB!
 1. Projektu iesniedzēji un partneri var būt valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas (divpusēji nodibinātas kādā no Programmas dalībvalstīm) vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst peļņu, projektu iesniegumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm (public entities) vai privātām bezpeļņas organizācijām.
 2. Projektā jāpiedalās vismaz divām organizācijām (iesniedzējam un partnerim).
 3. Projekts var būt nacionāla vai starptautiska līmeņa.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk). Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa mājaslapā pieejamajiem dokumentiem un konkursa nosacījumiem, precizējošu jautājumu gadījumā sazinoties ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem.       Saskaņā ar United Nations Committee on the Rights of the Child, General Comment No 13 (2011) 71. paragrāfu