Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesiskums 2014-2020"
Programma: "Tiesiskums 2014-2020" 2017. gada darba programma Tēma: "Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam par tiesiskajām apmācībām civiltiesību, krimināltiesību vai pamattiesību jomā" Konkursa sludinājuma Nr. JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 Izsludināšanas datums: 2017. gada 15. jūnijs Iesniegšanas termiņš: 2017. gada 25. oktobris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 6 098 000 EUR Projekta minimālā summa: 30 000 EUR Līdzfinansējuma likme: 80%     Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2017.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu.
 1. Atklātā konkursa mērķis
Atklātā konkursa mērķis ir sekmēt efektīvu un vienmērīgu Eiropas Savienības (turpmāk–ES) tiesību aktu piemērošanu attiecībā uz civiltiesībām (tai skaitā patērētāju tiesībām), krimināltiesībām un pamattiesībām, īstenojot apmācības šajās jomās. Konkursa ietvaros tiek atbalstītas arī tiesu darbinieku apmācības.  
 1. Atklātā konkursa mērķauditorija un atbalstāmās darbības
Mērķauditorija: Tieslietu jomas darbinieki – tiesneši, prokurori, tiesu izpildītāji, kā arī citi tiesu jomas darbinieki, piemēram, juristi, notāri, tiesu izpildītāji un mediatori, kā arī tiesu tulki un tulkotāji, probācijas un ieslodzījuma vietu darbinieki (mērķauditorija ir norādīta pie katras no konkursa prioritātēm). Prioritātes:
 1. Starpvalstu sadarbība apmācību īstenotājiem;
 2. Apmācības tiesu darbiniekiem un tiesu izpildītājiem Eiropas Savienības civiltiesību, krimināltiesību un pamattiesību jomā;
 3. Apmācības galvenokārt tiesnešiem, prokuroriem, juristiem un notāriem par Eiropas Savienības civiltiesībām, krimināltiesībām un pamattiesībām, juridisko sistēmu, tiesiskuma ētiku un tiesību normām, zināšanām par starpnozaru IT rīkiem un valodu prasmēm.
Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
 • Interaktīvi, uz praksi orientēti semināri;
 • Daudzpusējas apmaiņas praktizējošu juristu starpā (izņemot tiesnešus un prokurorus, kuru mācību iestādes ir Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla (EJTN) locekļi un tādējādi var piedalīties EJTN aktivitātēs);
 • Apmācību satura radīšana;
 • Instrumenti apmācību sniedzējiem.
NB!
 1. Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm (public entities) vai privātām bezpeļņas organizācijām.
 2. Projektā jāpiedalās organizācijām no vismaz divām valstīm.
 3. Projekta ilgums nevar pārsniegt 36 mēnešus.
  * Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa mājaslapā pieejamajiem dokumentiem un konkursa nosacījumiem, precizējošu jautājumu gadījumā sazinoties ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem.