Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesiskums 2014-2020"
  Programma: "Tiesiskums 2014-2020" 2017. gada darba programma Tēma: "Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam, lai uzlabotu noziegumos aizdomās turēto, noziegumos apsūdzēto personu un noziegumu upuru tiesības" Konkursa sludinājuma Nr. JUST-JACC-AG-2017 Izsludināšanas datums: 2017. gada 1. jūnijs Iesniegšanas termiņš: 2017. gada 12. oktobris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 5 000 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Līdzfinansējuma likme: 80%        "Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam, lai uzlabotu noziegumos aizdomās turēto, noziegumos apsūdzēto personu un noziegumu upuru tiesības" Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-ag-2017.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu.
 1. Atklātā konkursa mērķi:
 1. sekmēt efektīvu un vienmērīgu Eiropas Savienības (turpmāk – ES) krimināltiesību piemērošanu attiecībā uz noziegumos aizdomās turēto un noziegumos apsūdzēto personu tiesībām (procesuālo tiesību prioritāte);
 2. sekmēt efektīvu un vienmērīgu ES krimināltiesību piemērošanu attiecībā uz noziegumu upuru tiesībām (upuru tiesību prioritāte).
 3. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
 • Analītiskās aktivitātes, piemēram, datu apkopošana, aptaujas, pētījumi utt.;
 • savstarpēja mācīšanās, labo prakšu apmaiņa, darba metožu attīstība, ko iespējams nodot citām dalībvalstīm;
 • informācijas apmaiņa un informācijas rīku attīstība;
 • profesionāļu kapacitātes celšana;
 • sadarbības veicināšana starp atbildīgajām iestādēm, praktizējošiem juristiem un/vai pakalpojumu sniedzējiem (tai skaitā multi-disciplināros tīklos starptautiskā, nacionālā, reģionālā vai vietējā līmenī);
 • izpratni un publicitāti veicinošas aktivitātes.
NB!
 1. Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm (public entities) vai privātām bezpeļņas organizācijām.
 2. Projektā jāpiedalās organizācijām no vismaz divām valstīm.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (saiti uz konkursa mājaslapu lūdzam skatīt augstāk).