Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesiskums 2014-2020"
  Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2017. gada darba programma Tēma: "Rasisma, ksenofobijas un citu neiecietības formu novēršana un apkarošana" Konkursa sludinājuma Nr. REC-RRAC-RACI-AG-2017 Izsludināšanas datums: 2017. gada 31. maijs Iesniegšanas termiņš: 2017. gada 7. novembris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 4 000 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Līdzfinansējuma likme 80%      "Rasisma, ksenofobijas un citu neiecietības formu novēršana un apkarošana" Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.   1. Konkursa mērķis Konkursa mērķis ir atbalstīt projektus, kuri sekmē rasisma, ksenofobijas un citu neiecietības formu novēršanu un apkarošanu. 2. Atbalstāmās darbības:
 • Antisemītisma novēršana un apkarošana;
 • Naida un neiecietības pret musulmaņiem novēršana un apkarošana;
 • Ksenofobijas un naida pret migrantiem novēršana un apkarošana;
 • Citu neiecietības veidu kā homofobija un transfobija novēršana un apkarošana.
3. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes
 • Savstarpēja mācīšanās un labo prakšu apmaiņa;
 • Rīku un prakšu izstrāde;
 • Atbalsts naida noziegumu un naida runas upuriem un ziņošanai;
 • Sadarbības stiprināšana starp galvenajām iesaistītajām pusēm;
 • Kapacitātes celšana un apmācības;
 • Izpratnes uzlabošana kopienu starpā, tai skaitā starpreliģiozas un starpkultūru aktivitātes;
 • Izpratnes sekmēšana, informācijas sniegšana.
NB!
 • Projekti var būt nacionāla mēroga vai starptautiski. Nepieciešama vismaz divu organizāciju (iesniedzējs un partneris) dalība. Īpaši atbalstāmi ir projekti, kuros iesaistīta vairāk nekā viena dalībvalsts, tomēr tas nav obligāts nosacījums.
 • Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm vai privātām bezpeļņas organizācijām.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (saiti uz konkursa mājaslapu lūdzam skatīt augstāk).