Informācija presei
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesiskums 2014-2020"
Programma: "Tiesiskums 2014-2020" 2017. gada darba programma Tēma: "Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam, lai veicinātu tiesu iestāžu sadarbību civillietās un krimināllietās" Konkursa sludinājuma Nr. JUST-JCOO-AG-2017 Izsludināšanas datums: 2017. gada 11. maijs Iesniegšanas termiņš: 2017. gada 19. septembris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 7 612 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Līdzfinansējuma likme: 80%        "Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam, lai veicinātu tiesu iestāžu sadarbību civillietās un krimināllietās" Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ag-2017.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu.
 1. Atklātā konkursa mērķis
Konkursa mērķis ir sekmēt efektīvu un saskaņotu acquis piemērošanu tiesu iestāžu sadarbībai civillietās un krimināllietās.
 1. Atklātā konkursa prioritātes:
 1. Tiesu iestāžu sadarbība civillietās;
 2. Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās.
Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
 • analītiskās aktivitātes, piemēram, datu apkopošana, aptaujas, pētījumi utt.;
 • savstarpēja mācīšanās, labo prakšu apmaiņa, ko iespējams nodot citām dalībvalstīm;
 • informācijas apmaiņa un informatīvo rīku izveide;
 • kapacitātes celšana;
 • sadarbības veicināšana;
 • informācijas apmaiņu un izpratni sekmējošas aktivitātes;
 • apmācības.
NB!
 1. Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm (public entities) vai privātām bezpeļņas organizācijām.
 2. Projektā jāpiedalās organizācijām no vismaz divām valstīm.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (saiti uz konkursa mājaslapu lūdzam skatīt augstāk).