Vakar, 9. Jūlijā, Eiropas Kopienu Tiesa (turpmāk – EKT) pieņēma spriedumu, ar kuru tiek precizēts, ka kompensācijas par atceltiem avioreisiem pasažieri tiesas ceļā var pieprasīt gan biļetē norādītās izlidošanas, gan ielidošanas valsts tiesā, kā arī aviokompānijas reģistrācijas valsts tiesā (lieta C-204/08 Rehder). Lietas pamatā ir tiesvedība Vācijā, kuru pret aviosabiedrību „AirBaltic” par lidojuma Minhene – Viļņa atcelšanu ierosināja Vācijas pilsonis Rēders, lai piedzītu no aviosabiedrības kompensāciju 250 eiro apmērā. Rēders iesniedza prasību Vācijas tiesā, savukārt „AirBaltic” apstrīdēja Vācijas tiesu jurisdikciju jeb iespēju skatīt šo lietu Vācijā, uzskatot, ka šāda rakstura prasība var tikt celta tikai „AirBaltic” reģistrācijas vietā, tas ir – Latvijā. Jāatzīmē, ka EKT šajā lietā neskatīja jautājumu pēc būtības, t.i., vai konkrētajā faktiskajā situācijā Vācijas pilsonim Rēderam pienākas kompensācija no „AirBaltic”, bet tikai jautājumu par to, kuras valsts tiesai piekritīga šīs lietas iztiesāšana. Tomēr šis ir svarīgs spriedums aviopasažieru tiesību aizsardzības jomā, jo precizē līdz šim neskaidro jautājumu par to, kuras valsts/valstu tiesā pasažieri ir tiesīgi vērsties pret aviokompāniju ar prasību par kompensācijas izmaksu. Jāpiebilst, ka pasažieru tiesību aizsardzībai t.s. Aviopasažieru kompensāciju regula (EK Nr. 261/2004) paredz daudz lētāku un vienkāršāku strīdu risināšanas mehānismu. Proti, katrā dalībvalstī ir nozīmēta iestāde, kura atbildīga par sūdzību izskatīšanu par kompensāciju neizmaksāšanu pasažieriem. Latvijā šāda iestāde ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Visu Eiropas Savienības dalībvalstu iestāžu saraksts, kuras atbildīgas par aviopasažieru sūdzību izskatīšanu attiecībā uz neizmaksātām kompensācijām, kā arī tipveida veidlapa sūdzības iesniegšanai, pieejama šeit http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/air_en.htm. Plašāks apskats pieejams sadaļā Eiropas Kopienu Tiesa.   TM Sabiedrisko attiecību nodaļa Tālr. 67036712 e-pasts: prese.tm@tm.gov.lv