Informācija presei Jaunumi
6

2023. gada 11. septembrī Eiropas Padomes tieslietu ministru neformālajā konferencē parakstīta vienota politiskā deklarācija, paužot stingru nosodījumu Krievijas agresijai pret Ukrainu. Deklarācijā norādīts, ka Krievijai un tās politiskajai un militārajai vadībai ir jāuzņemas pilna atbildība par karadarbībām Ukrainā. Vienlaikus deklarācija ietver arī vadlīnijas jeb Rīgas principus, kuru mērķis ir nodrošināt efektīvu Ukrainas zaudējumu reģistra darbību. Konference Rīgā organizēta pēc Tieslietu ministrijas iniciatīvas Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejas ietvaros.

mnbv