Informācija presei
Eiropas Savienības Tiesas tiesneša amatam atkārtoti virza Egilu Levitu
Otrdien, 26. septembrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas virzīto rosinājumu atkārtoti apstiprināt Egila Levita kandidatūru Eiropas Savienības Tiesas (EST) tiesneša amatam turpmākajiem sešiem gadiem.
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver, ka Egils Levits, būdams EST tiesnesis, cieši sadarbojas arī ar Latvijas tiesību zinātniekiem, tiesu varas pārstāvjiem un tiesībpolitikas veidotājiem, tādējādi sniedzot nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā un tiesību sistēmas demokratizācijā atbilstoši modernas Eiropas valsts principiem. Ministrs atzīmē arī Egila Levita ieguldījumu Latvijas valsts atjaunošanā un valstiskuma stiprināšanā, viņš bija viens no 1990. gada 4. maija Deklarācijas koncepcijas autoriem. Egils Levits sniedzis savu ieguldījumu Satversmes darbības atjaunošanā un attīstībā, kā arī bija Satversmes ievada pamatautors.
Egils Levits EST tiesneša amatā darbojas kopš 2004. gada, bet līdz tam darbojies kā tiesnesis Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Egils Levits ir beidzis Hamburgas unversitātes Juridisko fakultāti un tās pašas universitātes Filozofijas un sabiedrisko zinātņu fakultātes Politisko zinātņu nodaļu. Aktīvi darbojies un strādājis Latvijas tiesību sistēmas veidošanā, kā arī izstrādājis vairāk nekā 130 zinātniskas publikācijas par Latvijas valststiesību, administratīvo tiesību, cilvēktiesību, tiesību reformas, Eiropas tiesību jautājumiem. Dibinājis un darbojies kā redakcijas padomes priekšsedētāja biedrs juridiskajā žurnālā “Likums un Tiesības”. Pašreizējais Egila Levita tiesneša amata pilnvaru termiņš EST beidzas 2018. gada 6. oktobrī. Ar rīkojuma projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv