Informācija presei
Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstu pārstāvji pārrunā tiesību aizsardzības iestāžu stiprināšanu
Ceturtdien, 29.janvārī, Rīgā  notika otrā kopīgā Eiropas Savienības un Austrumu partnerības tieslietu un iekšlietu ministru sanāksme, kurā ministri diskutēja par progresu tiesu un tiesību aizsardzības iestāžu jomā.
Atklājot sanāksmi, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs norādīja: “Šobrīd mums, visām klātesošajām valstīm, ir svarīgi būt vienotām un paļauties vienai uz otru, kā arī pārrunāt savstarpējo atbalstu, ko varam sniegt. Šobrīd mēs piedzīvojam drošības krīzi Ukrainā, kas rada draudus arī Eiropas drošībai. Tādējādi šī brīža apstākļos, jo īpaši, novērtēju šo mūsu kopīgu sadarbības veidu, proti, atklātu dialogu un savstarpējo uzticēšanos.”
"Es vēlos uzsvērt mūsu ilgstošās savstarpējās sadarbības nozīmīgumu tiesību aizsardzības iestāžu ​stiprināšanā informācijas apmaiņas jomā, ​kā arī dažādu apmācību organizēšanā un pieredzes nodrošināšanā. Šai sadarbībai vajadzētu turpināties gan divpusējā, gan daudzpusējā Austrumpartnerības sadarbības ietvarā,” uzsvēra iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Sanāksmes laikā ministri no Austrumu partnerības valstīm un to partneri Eiropas Savienībā diskutēja par savstarpējo sadarbību, kas vērsta uz valstu tiesību aizsardzības iestāžu stiprināšanu, kā arī pārrunāja centienus stiprināt tiesnešu un prokuroru neatkarību. Minētie jautājumi tika apspriesti, lai nostiprinātu efektīvu korupcijas apkarošanu un stiprinātu tiesnešu un prokuroru neatkarību, kā arī veicinātu prokuratūras reformas. Visi sanāksmes dalībnieki pārrunāja iespējamos turpmākos rīcības virzienus, ņemot vērā jau šobrīd esošās divpusējās un daudzpusējās sadarbības iespējas Austrumu partnerības ietvaros. Prezidentūra un ES Komisija pieņēma kopīgu paziņojumu par sadarbības turpināšanu ar Austrumu partnerības valstīm tieslietu un iekšlietu jomā, kas pieejams: šeit Diskusijas būs kā ieguldījums sarunām Austrumu partnerības samitā, kas notiks Rīgā š.g. 21.-22.maijā.  Austrumu partnerība ir ietvars Eiropas kaimiņu sadarbības politikai ar  Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Moldovu un Ukrainu.   Mediju kontaktiem: Jānis Bērziņš, preses sekretārs Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā Tālr.: +32 22383286; Mob.tel: +32 473528013 E-pasts: Janis.Berzins@mfa.gov.lv Twitter: @EU2015LV   Gunta Skrebele, nozares komunikācijas eksperte Iekšlietu ministrija Tālr.: 67219363; 29494943 E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv Twitter: @IeM_gov_lv   Laura Majevska, nozares komunikācijas eksperte Tieslietu ministrija E-pasts: laura.majevska@tm.gov.lv Tālr.: 67036738; E-pasts: laura.majevska@tm.gov.lv Twitter: @Tieslietas